Barnbibliotek i resväskor

Det är nu två år sedan Rysslands fullskaliga anfallskrig mot Ukraina startade. Krig förändrar förutsättningarna för all samhällsservice. Inte minst för biblioteken. IBBY (International Board on Books for young people) Sverige driver tillsammans med en rad andra organisationer insamlingskampanjen – Ett bibliotek i en resväska – för återuppbyggnad av barnbiblioteken i Ukraina.

Under åren 2018–2022 var bibliotekarien Yulia Vasylenko ansvarig för Donetsk-regionens barn- och ungdomsbibliotek i Mariupol. Hon lyckades med idogt arbete få finansiering av biblioteket. På bara tre år byggdes en fungerande biblioteksverksamhet upp från i stort sett ingenting.

Till och med 19 februari har IBBY Sverige samlat in 175 251 kr av sitt insamlingsmål på 200.000 kr. Bonniers Familjestiftelse bidrar med 24 759 kr till ”Ett barnbibliotek i resväskor – för barn på flykt i Ukraina” så når IBBY Sverige sitt insamlingsmål!