Underhållarna

1970–1999

Perioden inleddes i krisens tecken. Såväl industriverksamheten som bokförlaget och tidskrifterna gick med förlust. Lösningen blev att renodla verksamheten och gå tillbaka till rötterna genom en satsning på gamla och nya typer av medier.

Både Albert Bonniers Förlag och Åhlén & Åkerlund hade flera svåra år under 1970- och 1980-talen. En omstrukturerad bokbransch, konkurrens från nya medier och mindre intresse för böcker och veckotidningar var problemen. Lösningen blev bokklubbar och nya tidningar och tidskrifter inom framför allt ekonomi- och specialområden. Det krävdes också stora nedskärningar. Två tidningar skulle få extra stor betydelse för Bonniers: Dagens Industri som kom 1976 och Amelia som började ges ut 1995.

Sedan Albert jr blev vd för Bonnierföretagen 1953 hade koncernen burit hans prägel. Vid 1970-talets inledning var han fortfarande vd för Bonnierföretagen, Lukas var vd för Åhlén & Åkerlund och Gerard vd för Albert Bonniers förlag. Under de närmaste årtiondena skulle de alla bytas ut mot andra – som inte hade efternamnet Bonnier. Något sådant hade aldrig tidigare skett.

Satsningar på film och tv

När Albert jr ersatts som vd för Bonnierföretagen av Olle Måberg började den industriverksamhet som Albert jr byggt upp successivt att avvecklas. I stället skulle Bonniers återgå till rötterna och bli ett renodlat medieföretag. Ett led i detta var att satsa på nya medier som film, radio och tv.

År 1983 köpte Bonnierföretagen Svensk Filmindustri av Dagens Nyheter som ägt företaget sedan 1970-talet. Själva biograferna är numera sålda.

Dagens Nyheter var sedan 1965 ett börsnoterat företag och bytte 1986 namn till AB Marieberg. Här ingick förutom Dagens Nyheter också Expressen, och sedan 1994 Sydsvenskan och ytterligare tre skånska tidningar samt senare även Göteborgs-Tidningen och Kvällsposten. Börsens intresse för aktien var emellertid svalt och Bonniers köpte 1998 ut Marieberg som nu blev ett helägt Bonnierföretag.

Via Marieberg började Bonniers också bli en allt större ägare inom tv. År 1997 blev Marieberg största ägare i den finska koncernen Alma Media. I augusti 1997 köpte Alma Media 23 procent av aktierna i svenska TV4, och därigenom kom Bonniers att indirekt blir ägare till denna kanal.

Händelser

Personer

Utgivningar