Publicisterna

1930–1969

Under fyra expansiva årtionden växte Bonniers inom såväl veckotidningar som nya typer av specialtidningar och affärstidningar – och inte minst kvällspress. Vid sidan av medier och böcker växte samtidigt en diversifierad industrikoncern fram.

Under 1920-talets sista år förvärvade Bonniers Sveriges då ledande veckotidningsförlag, Åhlén & Åkerlund, och blev därmed ledande även inom veckotidningar. Den växande veckotidningsmarknaden innebar att Åhlén & Åkerlund fick allt större betydelse för intäkterna. Sveriges mest intressanta författare, varav flera skulle tilldelas Nobelpriset i litteratur, sökte sig fortfarande till Albert Bonniers Förlag. Trots detta visade verksamheten ofta röda siffror.

Andra världskriget innebar speciella utmaningar för Bonniers. Familjen var judar och utsattes ständigt för antisemitiska angrepp. Deras tidningar förbjöds och beslagtogs i Tyskland.

Under Albert Bonnier jr:s ledning startade Åhlén & Åkerlund en mängd nya titlar varav flera fortfarande ges ut, som Damernas Värld, Vecko-Revyn, Året Runt och Veckans Affärer. Andra blev mer kortlivade, men satte ändå stora avtryck genom att vara nyskapande – som bildtidningen Se.

Sveriges största kvällstidning

Bonniers ägnade sig inte bara åt veckotidningar och andra typer av specialtidningar under epoken. Dagens Nyheter gick allt bättre och i mitten av 1940-talet startade kvällstidningen Expressen. Det behövdes en ideologisk motvikt till nazivänliga Aftonbladet. På bara några år blev Expressen Sveriges mest köpta och lästa kvällstidning, med en helt ny form av journalistik.

Både Åhlén & Åkerlund och Dagens Nyheter/Expressen började bli för trångbodda i sina omoderna fastigheter. Under 1940-talet byggdes komplexet med det höga tornet på Torsgatan 21 för att rymma veckotidningarna med tillhörande tryckeri. Under det kommande årtiondet fick Dagens Nyheter/Expressen flytta från de klassiska Klarakvarteren till ett nytt höghus i innerstadens utkanter i Marieberg.

I slutet av 1950-talet lämnade Albert jr över vd-posten för Åhlén & Åkerlund till sin yngre bro Lukas, och inriktade sig i stället på att utveckla resten av verksamheten inom Bonnierföretagen. Under 1950-talet och 1960-talet växte verksamheten inom så skilda områden som färjetrafik, möbler, pappersmuggar och vävstolar. 1970-talets kris slog hårt även mot Bonnierföretagen. När Albert jr klev av som vd inleddes en omstrukturering av verksamheten.

Händelser

Personer

Utgivningar