Om Bonniers Familjestiftelse

Bonniers Familjestiftelse verkar för att stärka kommande generationers möjlighet att utveckla och delta i det demokratiska samtalet.

Bonniers Familjestiftelses styrelse består av åtta styrelsemedlemmar. Alla är familjemedlemmar.

Familjen Bonnier har verkat som företagande familj i över 200 år, med ordet som affär och demokratin som plattform. Bonniers familjestiftelse arbetar i samma anda som Bonniers affärsdrivande verksamhet och stiftelsen engagerar sig i projekt som stärker individens rätt och möjlighet att uttrycka sig fritt och som gör vårt samhälle mer inkluderande och öppet. 

De projekt och initiativ Bonniers familjestiftelse stödjer ska vara långsiktiga, ha en positiv samhällspåverkan samt värnar om barn och ungas framtida möjligheter att delta  i demokratin och bidra till det demokratiska samtalet.