Invandrarna

1800–1889
Den 14 oktober 1801 anlände Gutkind Hirschel till Köpenhamn. Här lade han grunden till familjens Bonniers verksamhet inom i bokhandels- och förlagsvärlden. Tre av hans söner, Adolf, Albert och David Felix, flyttade senare till Sverige där de alla tre blev bokhandlare och förläggare.
Läs om epoken

Nybyggarna

1890–1929
I en tid av stora idéer utvecklade Albert Bonnier och sonen Karl Otto sitt förlag till ett av Sveriges ledande. Karl Ottos söner Tor och Åke fortsatte i faderns spår och breddade verksamheten till fler medier.
Läs om epoken

Publicisterna

1930–1969
Under fyra expansiva årtionden växte Bonniers inom såväl veckotidningar som nya typer av specialtidningar och affärstidningar – och inte minst kvällspress. Vid sidan av medier och böcker växte samtidigt en diversifierad industrikoncern fram.
Läs om epoken

Underhållarna

1970–1999
Perioden inleddes i krisens tecken. Såväl industriverksamheten som bokförlaget och tidskrifterna gick med förlust. Lösningen blev att renodla verksamheten och gå tillbaka till rötterna genom en satsning på gamla och nya typer av medier.
Läs om epoken