Invandrarna

1800–1889

Den 14 oktober 1801 anlände Gutkind Hirschel till Köpenhamn. Här lade han grunden till familjens Bonniers verksamhet inom i bokhandels- och förlagsvärlden. Tre av hans söner, Adolf, Albert och David Felix, flyttade senare till Sverige där de alla tre blev bokhandlare och förläggare.

Gutkind Hirschel kom från en ansedd judisk familj i Dresden. Efter att ha utbildat sig och arbetat i Centraleuropa kom han så småningom till Hamburg. Det var troligen där han bestämde sig för att bosätta sig i Köpenhamn – en stad som vid den tiden var jämförelsevis tolerant mot sin judiska befolkning.

Den 23 mars 1804 fick Gutkind tillstånd att bosätta sig i Köpenhamn. Innan dess hade han bytt namn till Gerhard Bonnier. Namnet Bonnier dök för första gången upp i släkten Hirschel år 1801 hos en kusin till Gerhard. Då som en förfranskad version av förnamnet Gutkind.

En brödrarskara invandrar till Sverige

Gerhard och hans hustru Ester fick elva barn. Bland dem Adolf, Albert och David Felix, som samtliga invandrade till grannlandet Sverige för att etablera sig som bokhandlare och bokförläggare.

Adolf skickades sommaren 1827 till Göteborg för att etablera en bokhandel. Sedan 1782 tilläts judar bosätta sig i Göteborg, Stockholm och Norrköping och där bedriva viss näringsverksamhet. Den 26 maj 1831 fick han tillstånd att öppna bokhandel även i Stockholm. Där fick Adolf så småningom hjälp av sin yngre bror Albert och senare även yngste brodern David Felix. David Felix flyttade till Göteborg 1842 för att där ta över skötseln av den Bonnierska bokhandeln.

Adolf ansökte under sommaren 1829 om att få bli svensk medborgare, men fick avslag. I juni 1838 avskaffades det så kallade judereglementet, och judar blev då ”svenska medborgare med mosaisk trosbekännelse”. Adolf ansökte igen om medborgarskap 1849, då tillsammans med både Albert och David Felix, vilket nu beviljades.

Händelser

Personer

Utgivningar