Bonniers Familjestiftelse på EURead Annual General Meeting i Sofia

I början av juni åkte Bonniers Familjestiftelse till EURead Annual General Meeting som i år hölls i Sofia, Bulgarien. EURead grundades 2000 och är ett konsortium av europeiska läsfrämjande organisationer som anser att läsning är en förutsättning för fullt deltagande i dagens kulturellt mångfaldiga samhälle. Syftet med detta ledande nätverk är att utbyta kunskap, erfarenheter och koncept, och att gemensamt utveckla nya strategier för att främja läsning. Bonniers Familjestiftelse är Sveriges första medlem i nätverket. Vi var på plats för att berätta om Läsa äger och inspireras av andra läsfrämjande initiativ från Europa. Vi är tacksamma för inbjudan och möjligheten att vara med! Vill du veta mer om EU Read läs här: https://euread.com