Fabian Bonnier i Dagens samhälle om vikten av läsning

I samband med läslovet kom rapporter om hur lite, hur sällan och hur undermåligt svenska barn och unga läser. Ganska märkligt, då vetenskapen och den beprövade erfarenheten redan bidragit till att ta fram de verktyg som behövs. Utvecklingen går att vända. Fabian Bonnier har undertecknat en debattartikel i Dagens Samhälle med rubriken ”Inför en läskvart om dagen i skolan”.

Läs mer här: https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/infor-en-laskvart-om-dagen-i-skolan/