Bokhandeln i Bazaren

Norrbrobasaren, målning av Carl Johan Billmark ca 1850

På Norrbro i Stockholm uppfördes i slutet av 1830-talet Sveriges första shoppingstråk för lyxiga varor. Här öppnade Adolf Bonnier en bokhandel 1839.

Norrbro, bron mellan Stockholms slott och Gustav Adolfs Torg, färdigställdes 1809. Väster om bron, på Helgeandsholmen, låg det kungliga stallet. År 1836 fick ett bolag rätt att från Norrbro-sidan dölja stallgårdsmuren med en basarbyggnad för handel med eleganta varor.

Bonniers bokhandel
Bonniers bokhandel, målning av Carl Johan Alfred Skogman 1854

Bazaren började uppföras 1838 och blev färdig för inflyttning 1839. I bägge ändarna, både mot slottet och Gustaf Adolfs Torg, avslutades byggnaden med en något större butikslokal, en så kallad paviljong. Adolf Bonnier insåg att den ena paviljongen i Bazaren vore den perfekta platsen för en första klassens bokhandel. Det innebar dock en risk flytta bokhandeln från Gamla stan, där alla andra boklådor låg. Men Adolf var övertygad om att stadens centrum förr eller senare skulle förflyttas till Norrmalm.

Under tre och ett halvt decennier var Bonniers boklåda på Norrbro en samlingsplats för Stockholm litterärt intresserade. Trots att hyran nästan tredubblades jämfört med lokalerna i Gamla stan blev det en lönsam affär.

Bazaren var egentligen bara tänkt som en provisorisk byggnad, uppförd i trä, men blev kvar fram till 1903 då den revs. Den var då mycket sliten och Adolfs Bonniers bokhandel hade för länge sedan försvunnit. Sonen Isidor sålde den 1874 till Clas Looström och Alexis Grönvall, två unga biträden vid Samson & Wallins bokhandel. Bokhandeln bytte därmed namn till Looström & C: o.

 

Läs mer om bokhandeln i Bazaren i: