Juntan

Juntan kallades Karl Otto och Lisen Bonniers närmaste vänkrets – en liten grupp liberala människor som träffades för att diskutera konst och litteratur. Juntan bestod i över 40 år.

Ellen Key
Ellen Key

Initiativet till Juntan togs 1890 av en grupp kvinnor – varav några, bland dem Lisen Bonnier, känt varandra länge då de haft Ellen Key som lärarinna. Det var också hon som blev Juntans medelpunkt. Alla kvinnorna var ungefär jämnåriga, förutom Ellen Key. De var framgångsrika i sina respektive verksamheter, moderna och välbeställda. I Juntan ingick också deras äkta makar.

Följande personer, utöver Karl Otto och Lisen Bonnier och Ellen Key utgjorde Juntans kärna:

  • Hanna och Georg Pauli: Hanna, född Hirsch, var konstnär och mycket duktig porträttmålare, och har förevigat Juntan i målningen Vännerna. Georg var även han framstående konstnär och en av grundarna till Konstnärsförbundet.
  • Betty Hirsch: Var syster till Hanna Pauli, avlägsen släkting till Karl Otto och en av Ellen Keys lärjungar.
  • Olga Björkegren-Fåhraeus och Klas Fåhraeus: Olga hade varit skådespelerska och premiäraktris på Operan, men sedan giftermålet med Klas 1887 inriktat sig på hemmet och barnen. Klas var konstskribent och konstsamlare.
  • Nanna och Artur Bendixon: Nanna kom från den radikala Aftonbladetsläkten Sohlman och var pionjär inom den svenska barnlitteraturen. Artur reformerade pedagogiken och grundade i början av 1900-talet Göteborgs högre samskola.
  • Gerda och Richard Berg: Gerda var nära väninna till systrarna Hirsch. Richard, Dick kallad, var en av Konstakademiens argaste fiender och blev senare sekreterare i och talesman för Konstnärsförbundet.

Förutom dessa förekom ett flertal andra till och från i kretsen, bland andra konstnären J.A.G Acke och hans hustru Eva – dotter till Zacharias Topelius, målaren Carl Larsson med hustrun Karin och prins Eugen.

Syftet med sammanslutningen var att umgås, läsa högt – ofta ur manuskript som inkommit till förlaget – och diskutera. Vännerna samlades ungefär var fjortonde dag. Denna vänkrets fortsatte att träffas in på 1930-talet.

Hanna Paulis "Vännerna"
Hanna Paulis ”Vännerna”

Läs mer om juntan i: