Förvärvet av Åhlén & Åkerlund

I slutet av 1929 förvärvade Bonniers det stora veckotidningsförlaget Åhlén & Åkerlund. På grund av den expansiva veckotidningsmarknaden blev förvärvet en mycket god affär. Detta innebar i sin tur en maktförskjutning inom Bonniers, där bokförlaget fick en svagare position.

Erik Åkerlund startade år 1906 ett bok- och tidskriftsförlag tillsammans med kompanjonen Johan Petter Åhlén (Åhléns grundare). Kompanjonerna hade skiljts åt och i slutet av 1920-talet var Erik Åkerlund ensam ägare, och ville av olika anledningar sälja bolaget.

Förutom jultidningar gav Åhlén & Åkerlund också ut böcker och ägde ett komplex med tre fastigheter på Sveavägen, inte långt från Bonniers egen fastighet. Men den stora och mycket lönsamma verksamheten var veckotidningarna. De fyra tidningar som Åhlén & Åkerlund gav ut var Vecko-Journalen, Husmodern, Allt för alla och Hela världen. De hade då en sammanlagd upplaga på 700 000 exemplar i veckan.

Hela Världen, Allt för Alla och Husmodern var tre av de fyra tidningar som Åhlén och Åkerlund gav ut
Hela Världen, Allt för Alla och Husmodern var tre av de fyra tidningar som Åhlén och Åkerlund gav ut
Tor Bonnier
Tor Bonnier

Nu erbjöds Bonniers att köpa hela verksamheten. Erik Åkerlund begärde runt 9 miljoner kronor för sitt företag, en enorm summa på den tiden. Drivande i affären var Tor Bonnier, medan Karl Otto ställde sig mer tveksam. Han trodde inte att den skulle löna sig. I stället genererade veckotidningarna stora intäkter till Bonniers. Detta kom att innebära en maktförskjutning inom företaget, då Åhlén & Åkerlunds omsättning och vinst var mångdubbelt större än bokförlagets.

Nästan omedelbart efter köpet började Bonniers strukturera om sina verksamheter. All bokutgivning samlades i Albert Bonniers Förlag och alla tidskrifter i Åhlén & Åkerlund. Från och med nyåret 1930 slogs Bonniers Veckotidning ihop med Vecko-Journalen.

Den tidskriftsintresserade Åke blev vd för Åhlén & Åkerlund tillsammans med annonschefen Anna Ehlin. Hon var syster till Erik Åkerlund och hade varit med och byggt upp verksamheten. Det hade varit ett krav från bägge parter i affären att hon skulle vara kvar i företaget.

Läs mer om förvärvet av Åhlén & Åkerlund i: