Nedre Manilla

År 1910 flyttade Karl Otto Bonnier med familj in i det nybyggda huset Nedre Manilla på Djurgården i Stockholm. Huset blev en samlingsplats för författare och konstnärer. Det blev också platsen för en unik samling författarporträtt.

Ritning över den nya villan vid Nedre Manilla, ritad av Ragnar Östberg
Ritning över den nya villan vid Nedre Manilla, ritad av Ragnar Östberg

Namnet Manilla härrör från 1700-talet då kung Gustav III överlät en bit mark till Spaniens ambassadör Ignacio Maria del Coral y Aquirre. Coral kallade fastigheten för Manilla, efter den spanska kolonin Filippinernas huvudstad. Efter att Coral lämnat Sverige förföll området under en period, men delades senare in i tre delar: Övre Manilla, Nedre Manilla och Manhem. I början av 1800-talet övertogs Nedre Manilla av läkaren och professorn A. J. Hagström som byggde om 1700-talsbyggnaderna, bland annat Kruthuset, till sommarnöje åt familjen.

Efter att ha förvärvat fastigheten gav Karl Otto Bonnier arkitekten Ragnar Östberg i uppdrag att rita en ny villa som stod färdig 1910. Den byggdes via en matsal samman med Kruthuset, som samtidigt byggdes om till bostad åt sonen Tor. Den nya byggnaden var i första hand avsedd för Karl Otto och Lisen.

Huset ritades som så mycket annat av Östberg i nationell stil. Paradrummet, den stora matsalen, gick i fornnordisk stil med tunga bjälkar i det höga innertaket.

Festligheter på Nedre Manilla. Vid just denna tillställning bar alla manliga gäster Karl Otto-mask, och alla kvinnliga gäster Lisen-mask.
Festligheter på Nedre Manilla. Vid just denna tillställning bar alla manliga gäster Karl Otto-mask, och alla kvinnliga gäster Lisen-mask.

På Manilla arrangerade Karl Otto och Lisen en mängd tillställningar, såväl middagar för familj och släkt som författarträffar och mottagningar för celebra gäster, middagar med Juntan och Stipendienämnden.

När Lisen gick bort 1952 beslutade Tor i samråd med sina två firmabröder att huset och samlingarna skulle ägas av företaget. Nedervåningen skulle även i fortsättningen användas för representation och familjesammankomster, medan övervåningen nyttjades av Tor och hans familj. Numer används bara Kruthuset som privatbostad, medan det nya huset används för representation och som konstgalleri.

Karl Otto med några av de många tavlor som ingick i hans konstsamling
Karl Otto med några av de många tavlor som ingick i hans konstsamling

Konstsamlingen på Manilla lade Karl Otto grunden till. I hans fall var konstsamlandet förknippat med en vilja att ge förlagets författare ett ansikte. Hanna Paulis porträtt av Verner von Heidenstam från 1896 blev med Karl Ottos egna ord ”ett första uppslag till samlingen” när han köpte det 1905. Förvärvet följdes av Richard Bergs Strindberg, Hanna Paulis Ellen Key, Carl Larssons Selma Lagerlöf, Eugène Janssons Tor Hedberg och senare även Anna Nordengrens Viktor Rydberg och Carl Snoilsky samt J.A.G. Ackes porträtt av Zacharias Topelius.

I dag består samlingen av runt 300 porträtt av såväl författare som diktare och konstnärer från Bellman till Brigitta Trotzig (för att nämna några) i form av statyer, målningar och teckningar. Samlingen är unik i sitt slag, det finns inget annat förlag som har hedrat sina författare på samma sätt.

Läs mer om Nedre Manilla i: