Satsning på etermedier

Bonnier hade under 1900-talets första årtionden gjort några försök inom film och radio. Men det skulle dröja till 1970-, 1980- och 1990-talen innan Bonniers på allvar gav sin in på detta medieområde.

Mot slutet av 1970-talet och början av 1980-talet började datateknik och etermedia bli en allt svårare konkurrent till det tryckta ordet. För att undersöka marknaden bildades en särskild affärsgrupp med data- och mediespecialister. Gruppen kom att definiera sex huvudområden med nya medier där Bonniers borde satsa:

  • Data, bland annat databaser, där framför allt Bonnierägda Affärsdata hade en stark position
  • Video
  • Film
  • Kabel-tv
  • Satellit-tv
  • Reklam

De flesta punkter var starkt beroende av den politiska utvecklingen. Vid den här tiden var både radio och tv starkt reglerade i Sverige och inga kommersiella kanaler tilläts.

Bland annat beroende på den osäkra politiska utvecklingen var Albert jr, vd för Bonnierföretagen, tveksam till satsningar inom satellit-tv och betal-tv. I stället inriktade sig Bonniers på film- och tv-produktioner som kunde distribueras via de traditionella kanalerna.

Under 1990-talet intensifierades diskussionerna om den markbundna reklamfinansierade tv-kanal som alla trodde skulle bli verklighet. Bonniers fick propåer från såväl Jan Stenbecks TV3 som det nybildade TV4-bolaget. Bonniers tackade i det skedet nej till att gå in som ägare i TV4. Men ett samarbete inleddes, ett samarbete som så småningom kom att leda till ett allt större ägande i kanalen.

Under 1991 började Bonniers diskutera radio. Det fanns två områden som betraktades som särskilt intressanta: affärsnyheter och musikunderhållning blandat med trafikinformation. År 1994 startade den första radiokanalen: Radio Megapol. Från början sände kanalen bara i Stockholm, men snart utvecklades den till en rikstäckande kanal. Kanalen var inriktad på populärmusik från 1980- och 1990-talet. Två år senare tog Bonniers över Radio Vinyl, som främst spelade musik från 1960- och 1970-talet.

Bonnier Amigo Music Group, logotyp
Bonnier Amigo Music Group, logotyp

Genom musikproduktionsbolaget Bonnier Music Scandinavia, som startade 1999, gav sig Bonniers också in på en helt ny marknad. Genom ett senare förvärv av musikförlaget Amigo blev Bonnier Amigo Music Sveriges största skivbolag.

Både verksamheten inom radio och musik avvecklades emellertid i början av 2000-talet.

Läs mer om medieutvecklingen i: