Spelet om Svensk Filmindustri

Svensk Filmindustri hamnade inom Bonniersfären i mitten av 1970-talet, hos Dagens Nyheter. När tidningen ville sälja filmföretaget uppstod en konflikt med ägarfamiljen. Den slutade dock med att Bonnierföretagen köpte SF.

SF logotyp

I mitten av 1970-talet ägdes Svensk Filmindustri av fastighetsbolaget Hufvudstaden. På grund av konkurrensen från tv hade antalet biobesökare börjat minska, och SF var inte speciellt intressant som fastighetsaffär. Hufvudstaden ville sälja och vände sig till Dagens Nyheter.

Dagens Nyheters vd Gustaf Douglas vände sig till Albert Bonnier jr, ordförande för Dagens Nyheter, för att förankra affären. Han svarade ”ja” på stående fot.

Vid denna tid var SF fortfarande en lönsam affär. Vd var Kenne Fant som gjort upp med Astrid Lindgren om att spela in hennes böcker, och dessutom knutit Hasse Alfredsson och Tage Danielsson till SF:s produktion och distribution. Denna satsning visade sig bli en enorm framgång för SF.

Jan Wallander, fotograferad av Atelje Uggla
Jan Wallander, fotograferad av Atelje Uggla

I början av 1980-talet hade Albert jr ersatts som styrelseordförande för Dagens Nyheter av Handelsbankens styrelseordförande Jan Wallander, och även Gustaf Douglas hade lämnat tidningskoncernen. Tidningens ekonomi var ansträngd och Wallander ville sälja SF. Majoriteten av tidningens styrelse var för en försäljning. Alberts bror Johan och dottern Jeanette satte sig däremot emot en försäljning.

På Bonnierföretagen, där Albert jr fortfarande var styrelseordförande, väckte Wallanders försäljningsaktiviteter både ”förundran och misstämning”, enligt Albert jr:s memoarer. För att få så bra betalt som möjligt för SF auktionerade Dagens Nyheter ut aktierna till högstbjudande. Ingen hänsyn togs till att det var Bonniers som fört in SF i DN-sfären

Bonnierföretagen tog över Svensk Filmindustri den 1 september 1983. Genom köpet fick Bonnierföretagen dels ett av de största svenska produktionsbolagen, dels tillgång till ett omfattande distributionsnätverk både mot leverantörsledet och konsumenterna genom en egen biografkedja. Sedan dess har biograferna emellertid sålts.

Läs mer om Svensk Filmindustri i: