Stora Journalistpriset

Stora Journalistpriset instiftades av Bonniers 1966. Syftet med priset var att ge ett ”erkännande för framstående personlig prestation i svensk press”. De första pristagarna var Sven Öste från Dagens Nyheter, Gunnar A. Ohlin från Läkartidningen och Gertrud Zetterholm från Femina.

1950- och början på 1960-talet var en guldålder för Åhlén & Åkerlund. För att belöna enskilda journalisters kvalitet och briljans förekom både informella belöningar och formella uppmuntringspriser.

I början av 1950-talet formaliserades belöningssystemet och Åhlén & Åkerlunds Tidskriftsstipendium inrättades 1953. Detta pris omvandlades 1966 till Stora Journalistpriset och öppnades då upp för alla goda journalistiska insatser. I juryn ingick förutom Albert Bonnier jr som var ordförande även representanter för Journalistförbundet, Publicistklubben, Sveriges Författarförening och konstnärernas organisationer.

Första året delades priset ut till två grupper: dagspress och annan periodisk press. Prissumman var 20 000 kronor och delades mellan de olika grupperna. Priset skulle delas ut för ”berömvärd personlig yrkesprestation av chefredaktör, redigerande eller skrivande journalist, författare, fotograf, illustratör, tecknare, art-director, layoutman eller annan tidningsmedarbetare”.

De första som belönades med Stora Journalistpriset var Sven Öste från Dagens Nyheter samt Gunnar A. Ohlin från Läkartidningen som delade priset med Gertrud Zetterholm från Femina.

Sven Öste var stjärnreporter på Dagens Nyheter och fick med sina välskrivna rapporter från Vietnamkriget opinionen att vända. Gunnar A. Olin förnyade Läkartidningen så att innehållet blev tillgängligt för gemene man och Gertrud Zetterholm var en av sin tids stora stilister.

Tre år senare breddades priset till att även gälla etermedier. Den första pristagaren i klassen Radio & TV var Arne Thorén, som rapporterade om Nasas rymdäventyr och månlandningen.

Antalet priser har sedan dess utökats allt eftersom. När Lukas Bonnier fyllde 70 år 1992 instiftades ett nytt pris i hans namn: Lukas Bonniers Stora Journalistpris, för ”långvarig och fortgående journalistisk yrkesprestation”. Det första priset som delades ut gick till Gustaf von Platen.

En gång har det hänt att en person avböjt priset. Det var år 2000 när Dan Josefsson fick priset för artikeln ”Aftonbladets förlorade heder” som publicerades i tidskriften ETC. Han tackade nej för att protestera mot Bonniers tidskriftsdistribution.

Läs mer om Stora Journalistpriset och vinnarna genom åren här:

http://www.storajournalistpriset.se/