Tryckerierna avvecklas

Under 1970-talet genomgick både bokförlagen och verksamheten inom Åhlén & Åkerlund djupa kriser. Ett sätt att hantera dem var att sänka kostnaderna – bland annat för trycket. Det blev inledningen till en långsiktig avveckling av tryckerierna.

När Bonniers började ge ut böcker var det strategiskt viktigt att ha ett eget tryckeri. Även för veckotidningarna inom Åhlén & Åkerlund fanns ett eget tryckeri – helt avpassat efter de stora upplagorna som trycktes. Och till den (inte så höga) kvalitet som krävdes.

Under 1950-talet började dock de svenska boktryckerierna få konkurrens från lågprisländerna. När kostnadsansvaret för bokutgivningen började decentraliseras, blev det också intressant att titta på möjligheterna att trycka böcker utomlands.

I början av 1980-talet genomfördes en utredning i samarbete mellan bokförlagets ledning och fack som föreslog att produktionskapaciteten skulle dras ned ytterligare. Dessutom var lokalerna vid Sveavägen inte speciellt lämpliga ur miljösynpunkt.

Lösningen blev att samlokalisera boktryckningen med Åhlén & Åkerlunds papperslager i Häggvik norr om Stockholm. Flytten ägde rum 1984. Men dessa åtgärder räckte inte, utan 1988 genomfördes ytterligare neddragningar. Två år senare avvecklades den egna boktryckningen helt och hållet.

Åhlén & Åkerlunds tidningstryckeri på Torsgatan fick redan på 1960-talet problem med både miljö och distributionen. Transporterna utfördes inte längre i huvudsak med tåg, utan med lastbil vilket medförde problem i den allt tätare innerstadstrafiken.

Tryckeriet var dessutom helt anpassat efter veckotidningarnas upplaga och kvalitet. Specialtidningarna, som under 1960-talet blev allt fler, ställde högre krav på tryckkvalitet och flexiblare sidantal. Specialtidningarna trycktes också i mindre upplagor än veckotidningarna.

Efter flera utredningar valde Bonniers att inleda ett samarbete med Esselte för att bygga ett nytt tryckeri i Kungens Kurva. Tillsammans bildade de två företagen år 1988 det gemensamma bolaget Interprint. Året därpå tillkom fler ägare, bland annat LO-ägda Tibakoncernen. Tryckerirörelsen lämnade på så sätt Åhlén & Åkerlund.

År 1990 stod det stora tryckeriet färdigt i Kungens Kurva. Den tekniska revolutionen hade dock gått fort, den internationella konkurrensen blivit svårare och till det tillkom en lågkonjunktur. Interprint tvingades i konkurs 1993. Verksamheten rekonstruerades dock med hjälp av Bonnierföretagen och investmentbolaget Proventus, och det nya bolaget Tryckinvest i Norden bildades. Detta bolag såldes 1998 till kanadensiska Quebecor. I lokalerna i Kungens Kurva flyttade då Svensk Filmindustris studior in.

Läs mer om tryckerierna i: