Albert Bonnier startar förlag

Knappt 17 år gammal gav Albert Bonnier ut sin första titel. Undan för undan växte och breddades verksamheten till såväl skönlitteratur som tidningar och facklitteratur. Albert byggde också upp nära relationer med unga svenska författare.

Albert Bonnier
Albert Bonnier

Albert Bonnier flyttade år 1835 till sin bror Adolf och dennes hustru Esther i Stockholm. Han skulle hjälpa Adolf med i första hand bokhandeln, men även den växande förlagsverksamheten. Albert intresserade sig dock främst för förlagsaffärerna. Knappt 17 år gammal gav han ut sin egen första förlagstitel. På hösten 1837 utkom Bevis att Napoleon aldrig existerat. Stort erratum.

Under det kommande året gav dock Albert bara ut en titel, men 1839 blev det flera. Bland Alberts utgivning fanns en illustrerad ABC-bok och den första teaterpjäsen, Eduard von Bauernfelds komedi Bekännelserna.

Under sin utbildningsresa i Europa fick Albert upp ögonen för modetidningar. Stockholms Modejournal, Tidskrift för den eleganta verlden blev den första titel som Albert gav ut under firmanamnet Alb. Bonnier. Tidningen var så gott som den enda produkt Albert gav ut under 1843.

 

Stockholms mode-journal - Tidskrift för den eleganta werlden, illustration ur nr 1 1943
Stockholms mode-journal – Tidskrift för den eleganta werlden, illustration ur nr 1 1943

De första stegen inom skönlitteratur tog Albert hösten 1844 genom att låta översätta några häften med H. C. Andersens Sagor och Charles Dickens Julaftonen. Denna jul gav han också ut första årgången av kalendern Svea och första numret av den litterära veckotidningen Stockholms Figaro. Syftet med både Svea och Stockholms Figaro var att knyta kontakter med unga svenska författare.

Under 1830- och 1840-talen fick romanen ett stort genombrott som litterär form. De svenska förlagen började nu ge ut översättningar av utländska böcker. I mitten av 1850-talet inledde Albert utgivningen av Den europeiska följetongen. Nytt romanbibliotek. Detta var ett häfte om tre ark som utkom varje eller varannan vecka.

På ett sätt var Albert Bonnier den första moderna förläggaren som etablerade ett långsiktigt och personligt förhållande till författarna. Zacharias Topelius och Victor Rydberg var två exempel på detta. Han ville aldrig släppa en författare som han uppskattade, hur dåligt de än sålde.

År 1859 började Albert Bonnier ge ut Sveriges Handelskalender, med Rudolf Wall som redaktör. Den kom att bli en betydande inkomstkälla för förlaget under många årtionden.

Utgivningen dominerade vid den här tiden av fackböcker. Förlaget gav bland annat ut de första resehandböckerna över Sverige i takt med järnvägens utbyggnad och lagom till Stockholmsutställningen 1866. Även den tidens mest populära reseskildringar gavs ut på Albert Bonniers Förlag.

Läs mer om Albert och hans bokförlag i: