Läsa äger får En bok för allas läsfrämjarpris 2023

Läsa äger har mottagit Årets Läsfrämjarpris 2023 från En bok för alla med nomineringen ”Organisationen Läsa äger får årets läsfrämjarpris för att de tillsammans med barn, unga och vuxna i lokalsamhället skapar en alldeles egen plats i böckernas värld. Här nöjer man sig inte med att bara engagera hjärnan – hela kroppen och alla sinnen dras med i läslustens virvlar. Läsa äger fyller det tomrum som lätt uppstår är skolan stänger och sommarlovet rullar igång, med det allra bästa som finns – läsning. När eleverna lämnar klassrummet ser Läsa äger till att de möts av ett helt läsnätverk bestående av fritidsledare, feriejobbare och bibliotekarier. Ett nätverk där rörelseglädje, högläsning och boksamtal inte bara inspirerar barn utan även ger ungdomar en första arbetsplats och en möjlighet att bidra och agera förebilder. Det är ett av de allra finaste exemplen vi har sett på läsfrämjande i praktiken.” Priset delades ut i samband med föreningen En bok för allas årsmöte i april.

Vi tackar ödmjukt för denna fina utmärkelse och hoppas att det bidrar till att fler vill arbeta med Läsa äger! Vill du veta mer om Läsa äger läs här: https://lasaager.se

En bok för alla ger ut kvalitetsböcker för barn och unga till låga priser. De ger ut cirka 25 böcker om året, främst återutgivning av tidigare utgivna böcker men även en del helt nya titlar. En bok för alla bedriver även ett läsfrämjande arbete där syftet är att öka läsandet speciellt bland läsovana grupper, och att främja bra litteratur. En bok för alla ägs av Alfabeta Media AB, Lilla Piratförlaget och Föreningen En bok för allas vänner. Läs mer här: https://enbokforalla.se