Nybyggarna 1890 — 1929

Åke Bonnier

1886 - 1979

Som Karl Otto och Lisen Bonniers andra son, och yngre bror till Tor, fick Åke ofta stå i skuggan. Hans intresse låg inte i bokförlaget utan hos tidskrifterna. En verksamhet som blev alltmer lönsam för Bonniers.

Liksom bror, far och farfar skulle Åke Bonnier arbeta i firman och började lära sig arbetet genom praktik utomlands. År 1907 var han tillbaka på förlaget och började då arbeta med Bonniers Månadshäften, en ny typ av tidskrift som tillkommit på Tors initiativ.

I januari 1910, när han var 24 år gammal, flyttade Åke till USA. Han började arbeta i en stor bokhandel på Femte avenyn i New York. Här fanns också Björck & Börjesson, ett företag som importerade svenska böcker till den svenskamerikanska publiken. Firman gick dåligt och Bonniers förvärvade den på Åkes initiativ år 1911. Hans planer var att omvandla den till en filial till Bonniers Förlag, och bli agent inte bara för Bonniers utan även för andra svenska förlag. Detta blev början till Albert Bonnier Publishing House.

Under sin tid i USA träffade Åke sin blivande hustru, Eva Bachner. De gifte de sig 1911 och fick 1917 sitt första och enda barn, Gerard.

Under några år bodde Åke och Eva växelvis i Sverige och USA, men de bosatte sig definitivt i Sverige 1915. Åkes uppgift på förlaget blev att ansvara för översättningslitteraturen, omslagen, bokillustrationerna och reklamen. I USA hade han börjat intressera sig för tidskrifter, och tog nu över ansvaret för Bonniers Månadshäften och förlagets övriga tidskriftsverksamhet.

När Bonniers förvärvat Åhlén & Åkerlund 1929 utsågs Åke till vd för bolaget, eftersom det var han som hade störst erfarenhet av tidskrifter. Men det innebar också ständiga slitningar mellan honom och Tor, då Tor ville att hans äldsta son Albert jr (Abbe) skulle bli Åkes närmaste man. Flera gånger hotade Åke att lämna sitt arbete.

År 1939 åkte Åke på semester till USA med sin fru men kunde inte återvända till Sverige förrän kriget var över. Då hade Albert jr tagit över som vd för Åhlén & Åkerlund. Åke var emellertid fortfarande delägare i Bonnierföretagen.

Åke Bonnier avled 1979, 93 år gammal.

Läs mer om Åke i: