Publicisterna 1930 — 1969

Albert Bonnier jr

1907 - 1989

Albert jr kom att dominera Bonniers verksamhet under många årtionden och blev koncernens obestridde ledare. Han utvecklade först tidskriftsverksamheten och omvandlade sedan Bonniers till en diversifierad industrikoncern.

Albert Bonnier jr var Tor och Greta Bonniers äldsta son och som sådan predestinerad att ta över ansvaret för familjeföretaget. Liksom tidigare generationer skickades Albert jr, eller Abbe som han kom att kallas, på praktik utomlands. Han arbetade bland annat i Berlin, London, Paris och New York 1929.

I New York arbetade han på New York Times, först i sätteriet senare på de tekniska avdelningarna och därefter på redaktionen. På tidningen kom han i kontakt med och lärde sig ny och modern teknik som ännu inte användes i Sverige.

Hösten 1929 köpte Bonniers tidskriftsförlaget Åhlén & Åkerlund. Tor kallade på våren hem sin son för att bli inköpschef och senare teknisk chef på förlaget. Som teknisk chef införde Albert jr ny teknik och nya idéer som han hämtat från USA.

På Åhlén & Åkerlund var farbrodern Åke vd, och de två drog inte jämt. När Åke blev kvar i USA under kriget utsågs Abbe till vd för förlaget. Han satt kvar som vd fram till 1957, då hans yngre bror Lukas tog över.

Abbe var genuint intresserad av veckotidningar. Under hans ledning inledde Åhlén & Åkerlund utgivningen av flera klassiska titlar, varav en del finns kvar än idag. Bland dessa titlar finns Vecko-Revyn (1935), Damernas Värd (1940), Året Runt (1946) och Teknikens Värld (1948).

År 1940 valdes Abbe in som suppleant i Dagens Nyheters styrelse. Han var en av dem som hårdast drev frågan om att Dagens Nyheter skulle starta en kvällstidning. Abbe var själv praktiskt involverad i förberedelserna och 1944 kom första numret av Expressen ut.

I början av 1950-talet bildades Bonnierföretagen med Abbe som vd. Inom denna struktur rymdes Åhlén & Åkerlund och runt 30 övriga dotterbolag. Albert Bonniers Förlag och Dagens Nyheter ingick dock inte i Bonnierföretagen. År 1957 lämnade Abbe över vd-skapet för Åhlén & Åkerlund till sin yngre bror Lukas och kunde därmed ägna sig helt åt att utveckla Bonnierföretagen.

Nu inleddes en ny period för familjeföretaget. Abbe omvandlade ett företag som främst ägnat sig åt det tryckta ordet till en diversifierad industrikoncern.

År 1978 valde Abbe att lämna över vd-posten i Bonnierföretagen för att bli arbetande styrelseordförande. Han var styrelseordförande fram till 1988, då han efterträddes av Lukas.

Albert jr gifte sig 1928 med Birgit ”Biggan” Flodquist som var dotter till husläkaren på Dalarö. De fick två barn, Charlotte (1932) och Jeanette (1934). Albert fick ytterligare ett barn – utanför äktenskapet – tillsammans med Mai Santesson, chefredaktör på Damernas Värld: sonen Joakim (1946).

År 1989 gick Albert jr ur tiden. Han hade då arbetat i familjeföretaget i 60 år.

Läs mer om Albert jr i: