Publicisterna 1930 — 1969

Anna Ehlin-Rosenborg

1832 - 1958

När Bonniers köpte Åhlén & Åkerlund följde Anna Ehlin så att säga med på köpet. Hon hade tillsammans med sin bror och hans kompanjon byggt upp företaget och var dess oerhört framgångsrika annonschef. Nu blev hon vd tillsammans med Åke Bonnier.

För att jätteaffären mellan Erik Åkerlund och Tor Bonnier skulle gå i lås ställde båda som krav att Anna Ehlin skulle fortsätta i bolaget. Hon fick titeln vd tillsammans med Åke Bonnier. Anna Ehlin hade dessutom ställt som villkor att det var Åke som blev hennes chefskollega, inte Tor.

Åke och Anna delade upp arbetet mellan sig så att han var förlagets reella chef och ansvarade för ekonomi och det redaktionella arbetet. Hon fortsatte att basa för annonsavdelningen, vilket hon gjorde mycket självständigt. Hon fungerade också som Åkes ställföreträdare. Albert jr beskrev henne i sina memoarer som en ”underbar kvinna med affärsinstinkt i varje nerv, outslitlig och outtröttlig i sitt dagliga arbete”. Ingen dag utan ett kundbesök var hennes paroll.

På kant med Abbe

Tyvärr skar det sig ganska rejält till en början mellan Albert jr och Anna Ehlin. När ”Abbe” kommit hem från USA för att som bara 24 år gammal bli inköpschef, stötte han sig ordentligt med henne. Hon tyckte att han överskred sina befogenheter och lade sig i. Hon krävde nu en markering från Bonniers sida att det var hon som var Åkes ställföreträdare och inte Albert jr. Tor gick med på hennes krav.

Successivt, men inte utan diskussioner, tog Albert jr över rollen som andreman. När Åke var frånvarande, bland annat under sina USA-resor, fungerade Albert som vd. Relationerna mellan honom och Anna Ehlin blev också bättre. År 1935 lanserade Albert jr den nya tidningen Vecko-Revyn, men först efter att ha fått Anna Ehlins klartecken.

När Åke lämnat Sverige för USA 1939 blev Albert jr vd på riktigt. Anna Ehlin kvarstod dock på samma tjänst, och hon fortsatte att arbeta på Åhlén & Åkerlund fram till 1949. Hon satt dessutom med i företagets styrelse mellan 1922 och 1953.

Läs mer om Anna Ehlin i:

Per Gedin – Litteraturens örtagårdsmästare – Karl Otto Bonnier och hans tid

Albert Bonnier jr – Personligt

Staffan Sundin – Bonniers – en mediefamilj – Konsolidering och expansion 1930-1954

Mats Larsson – Å&Å Drömfabriken