Publicisterna 1930 — 1969

Carl-Adam Nycop

1909 - 2006

Han rekryterades till Bonniers för att bli redaktör för bildtidningen Se, men fick snart gå vidare för att utveckla en helt ny typ av publikation– kvällstidningen Expressen. Carl-Adam Nycop var sportjournalisten med bildsinne som blev en nyskapande tidningskonstruktör.

Carl-Adam Nycop föddes i Helsingfors och tillhörde den finlandssvenska släkten Nycopensis. Som ung började han arbeta som sportreporter på Hufvudstadsbladet. Som sådan utvecklade han ett mycket gott bildsinne.

År 1938 arbetade Carl-Adam Nycop som sportreporter på Nya Dagligt Allehanda. Då kontaktades han av Åke Bonnier som erbjöd honom att bli redaktör för en ny sorts tidning som utvecklades inom Åhlén & Åkerlund – bildtidningen Se. Efter knappt två månaders förberedelser kom det första numret ut den 21 september 1938. Carl-Adam Nycop samarbetade tätt tillsammans med Åke för att skapa den nya tidningen.

Några år senare tog Carl-Adam Nycop, nu i samarbete med Albert jr, fram en annan ny veckotidning för Åhlén & Åkerlund – ALLT för alla denna vecka, med amerikanska Time Magazine som förebild. Carl-Adam Nycop blev chefredaktör för denna nya tidning, men fortsatte parallellt även att leda Se. Albert och Carl-Adam Nycop blev också vänner privat.

Nycop självklar för Expressen

När Bonniers planer för kvällstidningen Expressen började ta form var det mer eller mindre självklart att anlita Carl-Adam Nycop för det redaktionella arbetet som redaktionschef. Han och Albert jr arbetade sida vid sida med att ta fram den kommande tidningens innehåll och form.

Relationerna mellan Carl-Adam Nycop och Albert jr blev dock sämre efter krigsslutet, då några av Nycops gamla medarbetare från Åhlén & Åkerlund i stället sökte sig till Expressen. Relationerna till familjen blev dock bättre. År 1952 utnämndes Carl-Adam Nycop till verkställande direktör för Expressen.

Enligt Carl-Adam Nycop började Expressen undan för undan få en allt starkare folkpartistisk inriktning. Något han inte sympatiserade med – han betecknade sig själv som obunden socialist – och lämnade tidningen 1962. Han stannade ändå inom Bonniers och var under åren 1962–1971 chef för Fackpressförlaget inom Åhlén & Åkerlund. Där grundande han bland annat tidningen Modern datateknik. Under åren 1966–1967 var han chefredaktör för Vecko-Journalen.

Efter att Carl-Adam Nycop slutat på Bonniers arbetade han från 1974 som medierådgivare för Socialdemokraterna och som medarbetare på tidningen Arbetets kultursida. Han skrev också flera böcker.

Läs mer om Carl-Adam Nycop i:

Staffan Sundin – Bonniers – en mediefamilj – Konsolidering och expansion 1930-1954

Mats Larsson – Å&Å Drömfabriken

Albert Bonnier jr – Personligt