Invandrarna 1800 — 1889

David Felix Bonnier

1822 - 1881

David Felix slog in på samma bana som sina bröder Adolf och Albert, och drev såväl bokhandel som bokförlag och tryckeri. Han startade dessutom Göteborgs första dagstidning – Göteborgs-Posten.

David Felix var Gerhard och Esters yngsta barn. Liksom Albert flyttade David Felix in hos storebror Adolf och dennes hustru Esther i Stockholm för att hjälpa till med affärerna. Fem år senare, 1842, skickades han till Göteborg för att – med framgång – ta hand om Adolfs boklåda där.

David Felix började 1843 också att förlägga olika titlar, ofta i form av planschverk som kom att bli något av hans specialitet.

År 1849 gift sig David Felix med Charlotte Benecke. Året efter bröllopet föddes första dottern Elise, som följdes av Hilda (1851), Anna (1854, men som bara blev åtta månader gammal), Helene (1855), Alida (1857) och slutligen Knut Felix (1861).

I slutet av 1840-talet fick David Felix överta bokhandeln efter Adolf. Verksamheten växte och år 1850 flyttade David Felix bokhandeln till Södra Hamngatan 19.

På 1850-talet öppnade David Felix ett tryckeri för i första hand sin egen förlagsverksamhet. Den var dock för liten för att kunna sysselsätta och bära ett tryckeri. Men det kunde löna sig om det kombinerades med tidningsutgivning.

Det första numret av Göteborgs-Posten utkom den 5 januari 1859, och fortsatte sedan att ges ut med två nummer i veckan. Felix omvandlade tidningen snart till dagstidning med sig själv om huvudredaktör. Arbetet med tidningen blev Felix huvudsakliga uppgift och han sålde bokhandeln.

David Felix fick våren 1865 allvarliga problem med ett öga och började efter något år fundera på att sälja Göteborgs-Posten. År 1872 sålde han tidningen men behöll tryckeriet.

Problemet med ögat återkom trots olika behandlingar. Den cancer som uppstått i ögat började sedan sprida sig. I maj 1881 avled David Felix bara 59 år gammal.

David Felix Bonniers son Knut Felix fortsatte efter faderns död affärsverksamheten. Han ombildade tryckeriet till aktiebolag 1892, sålde bokförlaget 1893 till Albert Bonnier och utvandrade 1896 till Buenos Aires.

Läs mer om David Felix Bonnier i: