Nybyggarna 1890 — 1929

Ellen Key

1849 - 1926

Ellen Key var en av Karl Ottos och Lisens allra bästa vänner. Vänskapen med den banbrytande pedagogen inleddes redan när Ellen Key var Lisens lärarinna och den bestod under alla år. Bonniers gav också ut hennes böcker, bland annat den mycket uppmärksammande Barnets århundrade.

Lisen och hennes syster Anna, födda Josephsson, började sin utbildning vid Schückska flickskolan, men då Lisen ansågs vara klen fick systrarna i stället privatundervisning. Till de vanliga skolämnena anlitades privatlärarinnan Emy Meijer. Hon var dock mest inriktat på rättskrivning och välskrivning, och föreslog att flickorna skulle få en annan lärarinna i historia – hennes väninna Ellen Key. Den då unga lärarinnan fick då börja undervisa Lisen och Anna, samt några ytterligare flickor i samma ålder. Bland dem fanns Hanna Hirsch (senare gift Pauli) och Emma Lamm (sedermera gift med Anders Zorn).

Ellen var genom hela livet Lisens stora idol, och Ellen kallade Lisen för sitt ”äldsta barn” och Karl Ottos och Lisens barn för sina barnbarn.

Hur mycket Lisen höll av Ellen Key framgår av ett tackbrev Lisen skickade efter att ha fått en 40-årspresent av Ellen Key.

”Kära Ellen, näst Karl Otto och barnen är det dig jag älskar och därför blev jag nästan litet ledsen att du ber mig ha en vrå för dig i mitt hjärta! Ellen, du måste verkligen förstå hur gränslöst jag håller af dig och hur starkt jag känner att utan dig hade mitt lif inte fått det innehåll det nu har och att jag tycker att det är en så stor lycka att få höra till dina närmaste att jag har inte ord därför.”

Tack vare Lisen blev även Karl Otto och Ellen Key mycket goda vänner. Ellen Key var också en av centralfigurerna i umgängeskretsen Juntan, som bildades 1890.

En banbrytande pedagog

År 1887 gav Karl Otto gett ut sin första bok av Ellen Key. Det var antologin Poetisk läsebok för barn hon sammanställt tillsammans med skolpionjären och kvinnosakskämpen Anna Whitlock. Därefter följde Verdandiskriften Från människoslägtets barndom och ett par av hennes föredrag om yttrande- och tryckfrihet.

Ellen Key hade mycket radikala och banbrytande åsikter om barn, skola och uppfostran – barnens rätt och möjlighet att utvecklas. Dessa publicerades på Bonniers förlag 1900 i den mycket uppmärksammande boken Barnets århundrade. Den fick stor påverkan på samhällets syn på barn. Två år efter att boken getts ut beslutade riksdagen om en ny barnavårdslag. Bland hennes övriga verk fanns det estetiska manifestet och visionen om det goda hemmet i Skönhet för alla, Lifslinjer I–III om hennes livsfilosofi och Missbrukad kvinnokraft om kvinnorörelsen.

Ellen Key var mycket god vän med de övriga medlemmarna i Juntan, bland annat Hanna och Georg Pauli och Richard och Gerda Berg. I hennes vänkrets ingick även Oscar Levertin, Verner von Heidenstam och August Strindberg. Denna vänskap övergick emellertid senare till en bitter fiendskap. I Strindbergs roman Svarta fanor framställdes Ellen Key som en mycket osympatisk person, hjälpligt kamouflerad under namnet Hanna Paj.