Publicisterna 1930 — 1969

Jeanette Bonnier

1934 - 2016

Jeanette Bonniers var en av få kvinnor som tog aktiv del i företagets verksamhet. Men hennes mest framträdande insatser gjordes inom konstens område.

Jeanette Bonnier var Albert Bonnier jr:s och hans fru Birgits andra dotter. Under en tid bodde hon i New York och det var där hennes intresse och för konst utvecklades på allvar, bland annat som galleriägare tillsammans med Jan Eric Löwenadler på Manhattan. På galleriet BonLow ställdes alla de nya amerikanska stjärnorna ut, med stort genomslag men påvert ekonomiskt resultat.

Där träffade hon alla de stora konstnärerna, köpte de verk hon gillade och grundlade en konstsamling i världsklass. Andy Warhol satt i hennes kök, Keith Haring var kompis med hennes dotter. Dottern Maria Bonnier Dahlin omkom dock i en bilolycka sommaren 1985. Jeanette bildade då Maria Bonnier Dahlins stiftelse, som allt sedan dess varje år delat ut stipendier till unga lovande svenska konstnärer.

Höjdpunkten i Jeanettes arbete inom konsten var invigningen av Bonniers konsthall 2006. Ett ambitiöst projekt som i högsta grad visade hennes centrala plats på världens konstscen.

Jeanette blev med tiden Bonnierkoncernens största enskilda delägare, given i styrelser och stiftelser. Utöver Expressen kände hon mycket för Svensk Filmindustri, bland annat har hon skrivit manus till filmen ”Män kan inte våldtas”.

Vid sin bortgång 2016 ägde Jeanette ungefär en tiondel av Bonnierkoncernen och satt i styrelserna för bland annat Expressen, Dagens Nyheter, Svensk Filmindustri och Albert Bonnier AB samt var styrelseordförande i Bonniers konsthall.

I hennes testamente stipulerades att arvet inte skulle skingras. I stället bildades Jeanette Bonniers stiftelse där hennes ägande i koncernen förvaltas. Avkastningen ska användas till att stödja Bonnier konsthall. Jeanette Bonnier utsåg sin systerdotter Christel Engelbert till stiftelsens första ordförande.