Underhållarna 1970 — 1999

Johan Bonnier

1917 - 2001

Johan (Joja) Bonnier hade en mindre roll i familjeföretaget än sina bröder Albert jr och Lukas. Så småningom kom han dock att bli koncernens ålderman och representerade familjen i ett flertal styrelser.

Johan ”Joja” Bonnier var son till Tor och Greta Bonnier. Hans bröder var Albert jr – Abbe – som var tio år äldre och Lukas – Lucke – som var fem år yngre. I tjugoårsåldern började Joja arbeta på Dagens Nyheter, men var bara där en kort tid. År 1941 anställdes han i stället på Åhlén & Åkerlund, där han så småningom fick ansvar för förlagets mönsteravdelning. Efter att Joja tagit över avdelningen expanderade den snabbt och bolagiserades till Stilmönster.

Joja hade liksom storebror Albert jr också ett starkt engagemang i industriföretagen. Inte minst i Duni – tillverkaren av engångsartiklar. Han var vice ordförande i såväl Grafoprint som Sprinterföretagen. Han var också, liksom Albert jr, motvillig att sälja ut företagen när Bonniers verksamhet började renodlas på 1980-talet.

Joja var starkt engagerad i att behålla och utveckla släktens ägande i Bonnierföretagen. På hans initiativ genomförde den så kallade företagsdoktorn Ulf af Trolle en översyn av Bonnierföretagen 1991, som mynnade ut i en strategi för långsiktig rekrytering och inskolning av släktens medlemmar i företaget.

När Albert jr dog 1989 tog Joja över som familjens ålderman och blev styrelseordförande i Deni, det vill säga det bolag som ägde familjens aktier i AB Marieberg. Där ingick förutom Dagens Nyheter och Expressen även Duni-koncernen och Modo. Han var också förste vice ordförande i Marieberg

Johan Bonnier var gift fyra gånger. Han gifte sig för första gången 1939, då med Greta-Lisa (Gesa) Lindblad som han fick sonen Dan (1942) med. Andra äktenskapet var med Märtha Björnstjerna, vilket varade mellan 1944 och 1947. I det tredje äktenskapet, med Elisabeth Wachtmeister, vilket varade mellan 1947 och 1969, fick Johan Bonnier fyra barn: Hans-Jacob (1948), Carl-Johan (1951) och tvillingarna Albert och Margaretha (Gaga) (1954). Johan gifte sig för fjärde gången 1973 med Helena Storck. Tillsammans fick de dottern Malena (1973).

Läs mer om Johan ”Joja” Bonnier i: