Publicisterna 1930 — 1969

Kaj Bonnier

1901 - 1970

Kaj Bonnier började liksom två av sina bröder arbeta på Albert Bonniers Förlag, som han blev vd för 1941. Han var en mycket populär förläggare framför allt för trettiotalisterna. Åren efter kriget blev dystra för bokförlaget, och efter en schism med ekonomiska förtecken köptes Kaj ut från Bonniers.

Kaj Bonnier var Karl Otto och Lisen Bonniers yngsta son. Han gjorde, liksom sina bröder Tor och Åke före honom, praktik utomlands. Han arbetade såväl i Berlin som i Paris och New York. Väl hemma arbetade han under åren 1924–1925 på Svenska Pressbyrån. Därefter började han på Albert Bonniers Förlag.

När Åke lämnade förlaget 1929 för att bli vd för Åhlén och Åkerlund tog Kaj över ansvaret för översättningslitteraturen. Han fick också ta över ansvaret för några av de yngre författarna. Med åren blev han en populär förläggare framför allt för trettiotalisterna, hans egen generation. Bland dem kan nämnas Harry Martinsson, Eyvind Johnson, Vilhelm Moberg, Ivar-Lo Johansson, Irja Browallius och Arthur Lundkvist. Han blev också personlig vän med flera av dem.

År 1932 blev Kaj delägare i förlaget. Samma år startade han Bonniers Litterära Magasin med Georg Svensson som redaktör.

Mot slutet av 1930-talet engagerade sig Kaj mycket starkt mot nazismen. Som delägare i Dagens Nyheters var Kaj under kriget en av dess argaste kritiker. Tidningen hade tagit ställning för samlingsregeringen och dess eftergifter mot Tyskland, och Kaj krävde upprepade gånger att tidningen borde överge denna inställning. Efter kriget, 1946, valdes Kaj in i Dagens Nyheters styrelse där han med stort intresse följde tidningens utveckling. År 1960 blev han tidningens styrelseordförande.

År 1941 utnämndes Kaj till vd för Albert Bonniers Förlag. Han startade nu en rad verksamheter, som bokklubben Svalan, Bonniers Folkbibliotek, Continental Book Company och det nya förlaget Forum, som inriktade sig på översättningslitteratur.

Efter kriget började förlagsverksamheten gå med förlust. För att lösa detta överfördes pengar från det mer vinstrika Åhlén & Åkerlund, vilket irriterade Albert jr (Tors äldste son) som sedan 1939 var vd för veckotidningsförlaget. Schismen ställdes på sin spets 1953 då Kaj köptes ut av Tor- och Åke-grenarna av familjen. Han lämnade då över vd-posten till Åkes son Gerard.

Dagens Nyheter placerades i ett separat bolag, där Kaj fortfarande var delägare och styrelseledamot. Han behöll också sin plats i styrelsen för Bokförläggareföreningen, och blev dess ordförande 1955.

Kaj gifte sig 1923 med Ulla Wetterlind, dotter till grosshandlaren Josef Wetterlind och hans fru Fredrique. De fick tre barn tillsammans: Suzanne (1924), Tomas (1926) och David (1933).

Läs mer om Kaj i: