Nybyggarna 1890 — 1929

Karl Otto Bonnier

1856 - 1941

Karl Otto Bonnier var Albert och Betty Bonniers enda son, och var på så vis självskriven att ta över verksamheten i förlag och tryckeri. Han hade samma ambitioner som Albert – att knyta den yngre generationen författare till sig.

Karl Otto Bonnier började i företaget 1872, 16 år gammal, till en början i Hörbergska tryckeriet. Året därpå flyttades han till förlagsexpeditionen, där han som läromästare den före detta springpojken Gustaf Banck, som avancerat till finansdirektör. Detta år fick Karl Otto också följa med på sin första utlandsresa, och tillsammans med Albert besöka ett skandinaviskt förläggar- och bokhandlarmöte.

År 1876 var det dags för Karl Otto att resa utomlands för att under två års tid lära sig tyska och franska och mer om bokhandelsverksamhet. Första anhalten var Leipzig, därefter Wien. Efter Wien väntade en vistelse i Paris. Men på vägen dit i juni 1877 drabbades han av tuberkulos. Under flera år vistades han på olika kurorter, till sist Davos där han slutligen tillfriskande.

Efter fyra år utomlands återvände Karl Otto och började arbeta på förlaget. Under sjukdomsperioden hade han haft gott om tid att förbereda sig genom att läsa mycket litteratur och brevledes diskutera förlagets verksamhet med fadern.

På vårvintern 1881 träffade Karl Otto sin blivande hustru, Elise Beata ”Lisen” Josephson. Lisen var äldsta dotter till grosshandlaren Wilhelm Josephson. Den 11 januari 1882 gifte de sig i Lisens föräldrahem på Regeringsgatan. Ett år efter bröllopet kom första barnet, Tor. Elin föddes 1884, Åke kom 1886, Greta föddes 1887 och Gert kom till världen 1890. Elva år senare, 1901, föddes Kaj.

Vid 1890-talets slut hade Karl Otto lyckats med sina föresatser att bli förläggare för den unga generationens författare. Flera av dem blev också nära vänner till Karl Otto. På sin 30-årsdag hade han också blivit delägare i firman. När Albert dog år 1900 blev Karl Otto ensam ägare till förlaget.

Efter första världskrigets slut drabbades stora delar av Europa av en djup deflation. Även Bonniers förlag påverkades och genomgick sin hittills djupaste kris. Karl Otto var då 64 år det blev framför allt äldste sonen Tor som fick rida ut stormen.

År 1936 utnämndes Karl Otto till hedersdoktor vid Stockholms högskola. Året därpå firade förlaget 100 år. Trots framgångarna blev de tio sista åren tunga för Karl Otto och hans familj, som allt oftare utsattes för antisemitiska angrepp. Kriget hotade inte bara familjen utan alla värden han stod för. Karl Otto fick tyvärr inte uppleva krigsslutet och freden. Den 26 maj 1941 somnade han in på Manilla.

Läs mer om Karl Otto i: