Nybyggarna 1890 — 1929

Lisen Bonnier, född Josephson

1861 - 1952

Medan Karl Otto Bonnier skötte företaget tog hustrun Lisen ansvar för barnens uppfostran och hemmet. Men hon engagerade sig också i sociala frågor och var på flera områden en pionjär.

Lisen, eller Elise Beata som var hennes egentliga namn, föddes i den högborgerliga familjen Josephson. Hennes far var grosshandlaren Wilhelm Josephson och ägare till Bendix, Josephson & Co.

Lisen började sin utbildning vid Schückska flickskolan, men fick senare undervisning i hemmet tillsammans med sina systrar och några andra flickor. Dessa var bland andra Hanna (gift Pauli) och Betty Hirsch och Emma Lamm, som senare gifte sig med Anders Zorn. Som lärare i historia och geografi fick de Ellen Key. Den frisinnade och liberala Ellen Key kom att få stor betydelse för Lisens utveckling och intressen. Ellen Key blev också vän för livet till Lisen, och mycket god vän med hennes make.

Ellen Key blev också en centralgestalt i den så kallade Juntan, som Lisen och hennes väninnor bildade 1890. Huvudgruppen bestod förutom av Ellen Key av fem gifta par samt Lisens barndomsvän Betty. Under 40 års tid träffades gruppen i princip var 14:e dag för att diskutera konst och litteratur.

Lisen ägnade sig även åt andra sociala engagemang, som ”Föreningen Frihetsvännerna” där hennes mål med föreningen var att ”förinta klassgränserna”. Det började med att Lisen 1902 bjöd in en grupp barn från fattiga hem för aktiviteter som föredrag och uppläsningar, dans- och sånglekar och gymnastik. Hon såg också till att skapa ett lånebibliotek.

En annan verksamhet inleddes 1903 vid familjens sommarnöje på Dalarö. Lisen upptäckte hur dåliga tänder öbornas barn hade. Hon menade att alla barn, inte bara de på Dalarö, borde få tillgång till tandvård. Lisen skickade då en skrivelse till Centralstyrelsen för Sveriges allmänna folkskollärarförening för att uppmärksamma problemet. Fem år senare fanns skoltandvård i ett trettiotal svenska städer, och 1938 infördes en lag om fri tandvård till alla barn under 19 år.

Ytterligare ett engagemang var Stiftelsen Maria Husmodersskola, som hon startade tillsammans systrarna Hirsch. Den finns fortfarande och Bonniers deltar fortfarande i styrelsen.

Lisen överlevde Karl Otto med 11 år och somnade in 90 år gammal.

Läs mer om Lisen Bonnier i: