Underhållarna 1970 — 1999

Lukas Bonnier

1922 - 2006

Lukas Bonnier tog över ansvaret för Åhlén och Åkerlund efter sin bror Albert jr. Han förnyade där verksamheten på en allt svårare marknad för traditionella veckotidningar. I stället utvecklades produkter som specialtidningar och affärstidningar.

Lukas ”Lucke” Bonnier började arbeta på veckotidningsförlaget Åhlén och Åkerlund 1944. Hans storebror Albert Bonnier jr (Abbe) var vd och förlaget blomstrade. Lukas blev ganska omgående chefredaktör för Levande Livet. År 1957 efterträdde han sin bror som vd för förlaget.

När Lukas Bonnier tog över var Åhlén & Åkerlund Sveriges största veckotidningsförlag, men gav också ut några specialtidningar. Lukas insåg dock tidigt den kris som snart skulle komma. Intresset för veckotidningar minskade stadigt redan under 1960-talet och det tryckta ordet hade fått allt större konkurrens från andra medier som film och tv.

På Lukas initiativ bytte Åhlén & Åkerlund inriktning. De nya förlagen Fackpressförlaget, Specialtidningsförlaget, Serieförlaget och så småningom Affärsförlaget bildades med en helt ny typ av tidningar. Han drog sig heller inte för att lägga ned tidningar som gick dåligt. Vecko-Journalen, Se och Bildjournalen försvann. Samtidigt tillkom en mängd nya titlar som Dagens Industri, Veckans Affärer, Allt om Mat och Sköna Hem för att bara nämna några.

Luckas var vd för Åhlén & Åkerlund fram till 1978, då han ersattes av en extern vd. Han återkom dock som vd under åren 1980–1982, men tog därefter över som styrelseordförande för förlaget, som då bytte namn till Bonniers Tidskriftsförlag.

År 1987 efterträdde Lukas Albert jr som styrelseordförande för Bonnierföretagen och verkade som detta fram till 1992. På hans initiativ förändrades beslutsstrukturen i koncernen så att den bättre skulle passa den yngre generationens delägare.

Lukas gifte sig två gånger och fick sex barn. Tillsammans med Görvel Versteegh, de gifte sig 1943 , fick han barnen Jacqueline (1944), Daniel (1947), Jan och Peder (1949). Efter första hustruns död gifte Lukas om sig 1961 med Gun Galin och de fick sonen Jonas (1963). Jonas blev senare vd för både Bonnier Tidskrifter och Bonnier AB. Lukas fick också dottern Anna Toss 1962 tillsammans med Margareta Toss, chefredaktör på Kamratposten.

Mer om Lukas i: