Publicisterna 1930 — 1969

Marianne Fredriksson

1927 -

Marianne Fredriksson var en av pionjärerna inom Bonniers specialtidningar. Hon var chefredaktör för Allt i Hemmet och en av initiativtagarna till Allt om Mat och Vi Föräldrar. Efter en lång journalistisk karriär bytte hon bana och blev en mycket framgångsrik författare.

Idén till tidningen Allt i Hemmet kom från Albert jr och Lukas. När tidningen startade i slutet av 1950-talet fanns få journalister inom området. Bland dem som rekryterades var Marianne Fredriksson som då arbetade på Göteborgs-Tidningen. Hon avancerade snabbt och blev chefredaktör för tidningen 1962.

Under utvecklingen av tidningen arbetade Marianne Fredriksson nära tillsammans med Lukas, som hade stort intresse i tidningen. Samarbetet löpte dock inte helt friktionsfritt, och de var många gånger osams om tidningens innehåll. Marianne Fredriksson hade dock stor frihet att välja medarbetare och utforma tidningen efter eget huvud.

Ett av hennes nyskapande grepp var konsumentjournalistik. Detta ledde då och då till konflikter med Lukas. En artikel handlade om tvättmedlens miljökonsekvenser och Lukas oroade sig för annonsörerna. Artikeln infördes dock och bidrog till att höja tidningens status.

Allt i Hemmet blev banbrytande på specialtidningsmarknaden. Marianne Fredriksson blev också en tongivande röst inom Specialtidningsförlaget som bildades i mitten av 1960-talet. Här arbetade hon med att utveckla nya titlar, varav Allt om Mat var en. Första numret utkom under våren 1968, och det var Marianne Fredriksson som ansvarade för det redaktionella materialet. Bland andra titlar fanns Vi Föräldrar.

En skönlitterär bana

Marianne Fredriksson lämnade Åhlén & Åkerlund 1974 för Svenska Dagbladet, där hennes forna kollega Gustaf von Platen blivit chefredaktör. Även där arbetade hon med att bryta ny mark genom att starta I dag-sidan. Den formen av journalistik om psykologi och existentiella frågor var banbrytande för sin tid.

Men hon började också skriva skönlitteratur och debuterade 1980 på Wahlström & Widstrands förlag, då delägt av Bonniers. Debutromanen Evas bok skulle följas av många fler. Marianne Fredriksson skrev sammanlagt 15 romaner som översatts till 47 språk och getts ut i 150 länder. Två av hennes romaner, Simon och ekarna (1985) och Anna, Hanna och Johanna (1994) har placerat sig på tio i topp-listan över flest sålda böcker i världen.

Marianne Fredriksson arbetade in i det sista. Hennes sita bok, Ondskans leende, utkom 2006 – ett år före hennes död.

Läs mer om Marianne Fredriksson i:

Mats Larsson – Å&Å Drömfabriken