Underhållarna 1970 — 1999

Olle Måberg

1931 - 2011

Olle Måberg var civilekonomen som kom till Bonniers redan på 1950-talet. Han blev med tiden en av koncernens viktigaste personer, först som vd för Albert Bonniers Förlag och senare vd för Bonnierföretagen. År 1992 valdes till Bonnierföretagens första externa styrelseordförande.

Olle Måberg arbetade i hela sitt yrkesverksamma liv inom Bonniers. Han föddes 1931 i Linköping och utbildade sig till ekonom. Efter sin examen började han på Albert Bonniers Förlag 1956. Hans uppdrag då var att leda utredningsarbetet med förlagets ekonomi. Inom ett år hade han befordrats till ekonomichef.

År 1965 utsågs Olle Måberg till förlagets vice vid och 1975 till vd efter Gerard. Han var den första utanför familjen Bonnier som varit vd för bokförlaget. Han fick en avgörande betydelse för att lotsa förlaget genom krisen i början av 1970-talet och modernisera verksamheten. En del i detta var att skapa Bonniers Bokklubb, som fick oerhörd betydelse för förlaget.

”En Bonnier vid namn Måberg”

När det var dags för Albert jr att lämna vd-posten för Bonnierföretagen infördes ett system med två alternerande verkställande direktörer. Den ena var Jan de Verdier, vice vd på Bonnierföretagen och tidigare vd på Billingsfors. Den andra var Olle Måberg som rekryterades från Albert Bonniers Förlag. De Verdier blev den första att överta vd-manteln vilket han gjorde 1978, och satt på posten i de tre år som planerats. Därefter tog Olle Måberg över. Konstruktionen var inte särskilt lyckad, utan Olle Måberg satt kvar till 1991. Under sin tid som vd omvandlande han Bonniers från ett diversifierat industri- och medieföretag till ett renodlat medieföretag.

När Lukas avgick som styrelseordförande för Bonnierföretaget tog Olle Måberg över klubban. Han var den första utanför familjen Bonnier som hade den posten. Dagens Industri har kallat Olle Måberg för ”en Bonnier vid namn Måberg”.

Måberg satt också med i styrelsen för Marieberg (Dagens Nyheter och Expressen). Genom sina goda relationer till olika grenar av släkten Bonnier kunde Olle Måberg ofta överbrygga de intressemotsättningar som kunde uppstå. Han bidrog också starkt till att utveckla sammanhållningen mellan delägarna och föra in de yngre delägarna i koncernens verksamheter.