Invandrarna 1800 — 1889

Rudolf Wall

1823 - 1893

Rudolf Wall, grundare av Dagens Nyheter, och familjen Bonnier har under åren haft många beröringspunkter. Han blev bland annat den första redaktören för Sveriges Handelskalender.

Rudolf Wall började sin bana hos Lars Johan Hierta, konkurrent till familjen Bonnier. Mellan åren 1844 och 1857 drev han Scheutzska boktryckeriet där han från 1848 gav ut den radikala och frispråkiga veckotidningen Friskytten.

Under åren med Friskytten blev Wall och Albert Bonnier goda vänner – båda var mycket politiskt intresserade. När David Felix år 1856 planerade att ge ut en dagstidning i Göteborg, föreslog Albert att Rudolf Wall skulle bli tidningens redaktör. Så blev det emellertid inte.

Två år senare hade Friskytten lagts ned. Albert erbjöd Wall då att bli redaktör en ny publikation som han planerade, Sveriges Handelskalender. I maj 1859 utkom den första utgåvan. Wall redigerade handelskalendern under de första årgångarna.

År 1864 försökte Rudolf Wall bilda ett bolag och starta en ny dagstidning. Albert tecknade sig för tio aktier à 500 riksdaler under förutsättning att han fick trycka tidningen. Wall misslyckades med att samla in tillräckligt med pengar för att aktieemissionen skulle gå igenom. Flera av dem som tecknat aktier, dock inte Albert, gav honom i stället ett lån så att han kunde sätta igång med sitt projekt. Bland långivarna fanns i stället Adolf Bonnier som lånade honom 200 riksdaler.

Trots att Albert inte lånat ut några pengar till Rudolf Wall började tidningen tryckas på hans tryckeri. I lokalerna fanns också tidningens redaktion. Tidningen, som fick namnet Dagens Nyheter, utkom med sitt första nummer den 23 december 1864. Tidningen blev en succé och Wall kunde betala tillbaka de lånade pengarna inom bara några år. År 1888 köpte Albert familjens första aktier i Dagens Nyheter.

Läs mer om Rudolf Wall i: