Nybyggarna 1890 — 1929

Tor Bonnier

1883 - 1976

Tor Bonnier var Karl Ottos äldste son och som sådan skulle han axla faderns mantel. Tor själv var inte lika övertygad om att detta var det rätta valet för honom. Men när han väl börjat i företaget blev han dess självklara ledare.

Tor Bonnier började sina läroår i firman 1902, 19 år gammal. Han var dock inte övertygad om att han ville bli bokförläggare. I stället ville han bli tidningsman. Tor skickades då till Uppsala för att ta studentexamen som privatist och sedan eventuellt fortsätta den akademiska banan.

Efter en kort tid i Uppsala var Tor tillbaka i Stockholm. Men det var inte arbetet på förlaget som lockade i första hand. Tor hade förälskat sig i Greta – äldsta dotter i teaterfamiljen Lindberg. I augusti samma år – 1903 – började han dock arbeta i firman. Liksom för sin far och farfar innebar de första läroåren praktik utomlands. Resan gick till Leipzig och Berlin.

Till sommaren 1905 for Tor hem och han och Greta gifte. Efter en vardagsmiddag hemma hos Lindbergs tog paret kvällståget till Paris, där Tor skulle börja sin volontärtjänstgöring i den svensk-franska firman Per Lamm.

År 1906 återvände Tor för att bli Karl Ottos högra hand. Han fick successivt ta över ansvaret för de yngre författarna, de så kallade tiotalisterna. Han blev också nära vän med flera av dem. En speciell relation var med Hjalmar Bergman, som var gift med Gretas syster Stina. Efter sex år blev Tor delägare i företaget.

I början av 1920-talet hade Karl Otto börjat trappa ned och nu blev Tor i praktiken chef för Albert Bonniers Förlag. Yngre brodern Åke var också aktiv i företaget, men det var Tor som fick de mest ansvarsfulla uppgifterna. Under hans tid expanderade förlaget inom en rad områden – tidskrifter, film och dagspress.

När Karl Otto gick ur tiden 1941 övertog Tor hans roll som familjens huvudman. Han lämnade dock över ansvaret för förlaget till sin yngre bror Kaj, som blev dess vd samma år. Det huvudsakliga ansvaret för tidskriftsförlaget Åhlén & Åkerlund, som Bonniers förvärvade 1929, låg hos brodern Åke och sonen Albert jr (Abbe).

År 1938 lämnade Karl Otto formellt delägarskapet i firman och avgick som styrelseordförande i Dagens Nyheter. Tor invaldes då som suppleant i styrelsen och blev två år senare styrelsens ordförande. Det var under denna tid som Expressen kom till världen.

Mot slutet av 1940-talet började Tors hälsa vackla och han vistades tidvis i Kalifornien. År 1950 fyllde han 67 år och började trappa ned. Året därpå omstrukturerades koncernen och Bonnierföretagen bildades. Det blev inledningen till att Albert jr tog över ansvaret för bolaget från sin far.

Tor och Greta fick tillsammans fyra barn: Albert jr (1907), Daniel (1910, som bara blev tre år gammal), Johan (1917) och Lukas (1922). De bosatte sig i Kruthuset på Nedre Manilla, det vill säga på samma fastighet som Karl Otto och Lisen. År 1928 skilde de sig och Tor gifte om sig med journalisten och författaren Tora Nordström. De fick två barn tillsammans: Simon (1929) och Karl-Adam (1934). Paret skilde sig 1951. Två år senare gifte Tor om sig med den danska journalisten och författaren Jytte Kaastrup-Olsen. De fick sonen Mikael (1945) tillsammans.

Läs mer om Tor i: