Läsa Äger

Nästan varannan elev tappar i sin läsförmåga under sommarlovet, lovtappet eller ”summer reading loss” som det benämns i internationella studier visar att de lässköra är de som tappar mest. När skolan börjar efter sommarlovet har gapet mellan den som kan läsa och den som ännu inte har flyt i sin läsning ökat. Det här ville vi i ett yrkesöverskridande förhållningssätt ändra på.

Läsa äger började som ett projekt på tre skolor i socioekonomiskt sårbara områden i Botkyrka och beforskades vid Linné- och Linköpings universitet. Kunde läsengagemanget hållas igång under sommarlovet och läskonditionen i trim även för den som hade det jobbigt med sin läsning? Vi vet att vi gjorde skillnad, de stora vinnarna var just de lässköra barnen. Vi vet också att när vi vilade i varandras kompetenser öppnades nya vägar för varendaste unges rätt till en läsande gemenskap.

Vill du veta mer, besök gärna vår hemsida: https://lasaager.se/

Vi vill dela med oss av våra erfarenheter och bjuda in till en resa fylld av läslust och läsengagemang. Välkomna att höra av er om ni vill veta mer till lovisa@bonniersfamiljestiftelse.se eller anneli@bonniersfamiljestiftelse.se