Läsfrämjarinstitutet

Läsfrämjarinstitutet (LFI) har som ändamål att bedriva läs-, litteratur- och kulturfrämjande verksamhet för barn och deras vuxna.

Verksamhetens syfte är att stärka demokratin och öka integrationen och delaktigheten i samhället.

Läsfrämjarinstitutet driver Läslandet som är en plats för läs-, litteratur- och kulturaktiviteter för barn 3-11 år och deras medföljande vuxna. Läsfrämjarinstitutet anordnar också metodutbildning i LFI-metoden för förskolor, skolor, bibliotek och andra läsfrämjande aktörer.

Läs mer här: https://www.lfi.se/