Stockholms Stadsmission

Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation som arbetar för att skapa ett mänskligare samhälle för alla. Detta gör Stockholms stadsmissioner genom att arbeta med social omsorg, utbildning och arbetsintegration. Något som de gjort ända sedan 1853 då Stockholms stadsmissioner bildades för att hjälpa de mest utsatta i samhället.

Läs mer här: https://www.stadsmissionen.se/