Sveriges Röster

Sveriges Röster är unga journalisters plattform från norr till söder. Syftet är att skapa en större bredd, mer representativa och demokratiska medier som inkluderar fler och speglar hela Sverige. Plattformen drivs av mediehuset Fanzingo och är religiöst och partipolitiskt obunden.

Läs mer här: https://www.sverigesroster.se/kontakt/