Youth 2030

Youth 2030 Movement är en rörelse av demokratiaktivister, unga ledare, barnrättskämpar och allierade vuxna som förenas av en övertygelse om att det behövs ett maktskifte i Sverige.

Unga människor behöver få – och ta – mer makt och inflytande i samhället. För att det är rättvist. För att det kommer att göra demokratin starkare, bättre och mer demokratisk.

Youth 2030 vill riva hinder mellan unga och makten. Tillsammans med unga skapar de sammanhang där unga gör sina röster hörda och får påverka. De hjälper beslutsfattare och myndigheter att öppna sina dörrar och ta vara på ungas kraft, engagemang och idéer. Youth 2030 kommer inte att ge sig förrän varje ung människa i Sverige har makt att
påverka samhället och sitt eget liv.

Läs mer här: https://youth2030.se/