Bevis att Napoleon aldrig existerat

Albert Bonnier var 17 år när han gav ut sin första bok. Den satiriska skriften Bevis att Napoleon aldrig har existerat. Stort erratum blev en stor framgång och fick tryckas i två upplagor.

Med hopsparade pengar som enda kapital gav Albert Bonnier ut sin första bok hösten 1837.

Bevis för att Napoleon aldrig har existerat
Bevis för att Napoleon aldrig har existerat

Det var en översättning av författaren Jean-Baptiste Pérès bok med originaltiteln Comme quoi Napoléon n’a jamais existé ou Grand Erratum, source d’un nombre infini d’errata à noter dans l’histoire du XIXe siècle. På svenska fick den titeln Bevis att Napoleon aldrig har existerat. Stort erratum.

Denna skrift, eller snarare häfte, var egentligen en satir över den tyska kontroversiella teologen och filosofen David Friedrich Strauss nyss utgivna Das Leben Jesu kritisch bearbeitet, där han beskrev evangelierna som historiska myter.

Boken hade översatts av studenten Jacob Axel Josephson, som sedermera blev tonsättare och ledare för Orphei Drängar. Om idén till boken ursprungligen kom från Albert eller Josephson är oklart.

Albert Bonniers första bok blev en försäljningsframgång och fick tryckas i två upplagor.

Läs mer om Bevis att Napoleon aldrig existerat i: