Bonniers Litterära Magasin

Bonniers hade sedan mitten av 1800-talet gett ut flera olika kulturtidskrifter. De flesta blev dock inte långvariga. Men i början av 1930-talet kom Bonniers Litterära Magasin som levde kvar i 70 år.

Framsida till Bonniers Litterära Magasin (BLM), från februari 1932.
Framsida till Bonniers Litterära Magasin (BLM), från februari 1932.

År 1932, samma år som Kaj Bonnier blev delägare i firman, tog han initiativ till en renodlat litterär tidskrift – Bonniers Litterära Magasin. Till redaktör utsågs Georg Svensson, som tidigare arbetat på Bonniers lexikonredaktion.

Syftet med Bonniers Litterära Magasin påminde om det med kalendern Svea – att ge författarna ytterligare ett forum för sina texter och där förlaget kunde presentera sin utgivning. Georg Svensson fick dock fria händer att utveckla tidningen. Han var mycket angelägen om att tidningen inte bara skulle handla om författare från Albert Bonniers Förlag – trots att tidningen gavs ut av förlaget.

Tidningen skulle lyfta fram både äldre och yngre författare, både prosaister och lyriker och både utländska och svenska författare. Under de första åren medverkade nästan hela den svenska författareliten i tidningen. I det första numret fanns artiklar författade av bland annat John Landquist, Marika Stiernstedt, Sven Stolpe, Agnes von Krusenstjerna och Artur Lundkvist.

Första åren hade Bonniers Litterära Magasin en upplaga på mellan 4 000 och 5 000 exemplar, vilket därefter ökade stadigt till 8 000 exemplar år 1944. Under de tio första åren efter andra världskriget, då Åke Runnquist efterträtt Georg Svensson som chefredaktör, ökade upplagan till cirka 12 000 exemplar.

Tidningen gick dock inte med vinst. När styrelsen diskuterade förlusterna pekade Kaj, som då var vd för Albert Bonniers Förlag, på vilket reklamvärde tidningen hade för förlaget. Och att utgivningen också kunde ses som en kulturell förpliktelse.

Bonniers Litterära Magasin utkom fram till 2004, med ett uppehåll åren 2000–2002.

Läs mer om Bonniers Litterära Magasin i: