Bonniers Månadshäften

Tor Bonnier hade under sina praktikår i Tyskland och Frankrike stött på en typ av populära tidskrifter som inte fanns i Sverige. När han 1906 återvände till förlaget ville han ge ut en liknande produkt – Bonniers Månadshäften.

Omslag till Bonniers Månadshäften 1907
Omslag till Bonniers Månadshäften 1907

Karl Otto Bonnier hade tidigare inte visat något större intresse för tidskriftsutgivning. Men sonen Tor övertalade fadern om sina idéer och i januari 1907 utkom det första numret av Bonniers Månadshäften. Avsikten med tidskriften var att ”giva en underhållande lättsmält lektyr i form av artiklar, noveller och dikter i billiga häften åt den breda publiken”.

I de första årgångarna medarbetade en rad av förlagets författare, som Verner von Heidenstam, Selma Lagerlöf, Sigfrid Siwertz, Hjalmar Bergman och Anders Österling. Förutom noveller, dikter och följetänger innehöll tidskriften också artiklar och reportage om konst och litteratur, kulturhistoria, populärvetenskap och resor.

Tidningen hade till en början ingen speciell redaktion, utan hanterades på förlaget. Under de första åren var Tor redaktör med brodern Åke och förlagstjänstemannen Erik Lagerkrans som biträden. Det första numret trycktes i 25 000 exemplar, men efter ett par år stabiliserades upplagan till cirka 9 000.

År 1910 flyttade Åke till USA där han bland annat studerade de amerikanska månadsmagasinen. När han återvände till Sverige hade han flera idéer om hur tidskriften kunde utvecklas. Han ville införa trefärgstryck och lätta upp innehållet med fler reportage och avdelningar för mat och mode.

Bonniers Månadshäften gick med förlust övervägde Bonniers 1919 att lägga ned tidskriften eller göra om den från grunden. Tidskriften fick fler sidor och det lättare materialet försvann till förmån för en högre nivå på det litterära. Dessutom blev layouten sobrare. Bonniers Månadshäften blev nu en renodlad kulturtidskrift. Dessvärre uteblev läsarna och den tryckta upplagan sjönk från 9 000 till 5 000. Tidskriften lades ned efter julnumret 1920. Tre år senare återupptog Bonniers utgivningen av tidskrifter med Bonniers Veckotidning.

Läs mer om Bonniers månadshäften i: