Dagens industri

Strax efter att Veckans Affärer började ges ut 1965 började Lukas Bonnier fundera på en ekonomisk dagstidning. Planerna lades dock på is men återupptogs i mitten av 1970-talet och förverkligades 1976 – i form av Dagens Industri.

Lukas Bonnier presenterade sin idé om en ekonomisk dagstidning i november 1966. Albert jr, vd för Bonnierföretagen, var i princip positiv till förslaget. Men det fanns redan kritik mot att Bonniers ägde flera dagstidningar, och ytterligare en skulle förstärka uppfattningen om deras dominans.

I maj 1968 fattade Bonniers dock beslut om att undersöka möjligheterna för en femdagars ekonomitidning med arbetsnamnet Dagens affärer. Förebilderna var Wall Street Journal, Financial Times och danska Børsen. Projekteringen skulle inledas i december 1968 och ledas av Bertil Torekull. Året därpå gick Bonniers in som ägare i Børsen, och planerna på en svensk motsvarighet lades på is.

Arbetet med Dagens affärer fortsatte dock under 1971, nu med Gustaf von Platen som ansvarig. Tidningen skulle rikta sig till en bred målgrupp av anställda på olika nivåer i näringslivet och den offentliga sektorn.

Efter att Gustaf von Platen lämnat Bonniers för att bli chefredaktör för Svenska Dagbladet behövdes en ersättare som projektledare och tilltänkt chefredaktör för Dagens affärer. Valet föll på Bertil Torekull som hösten 1974 hade ersatt Erik Westerberg som chef för Specialtidningsförlaget. Hans (och annonsdirektören Appelgrens) förslag var att slå samman de facktidskrifter Bonniers hade inom Fackpressförlaget till en annan typ av tidning: Dagens Industri.

Med Hasse Olssons tillträde som chefredaktör vid Dagens Industri i början av 1980- talet inleddes en period av snabb utveckling - till att börja med på den svenska marknaden men från slutet av 1980-talet även i andra europeiska länder.
Med Hasse Olssons tillträde som chefredaktör vid Dagens Industri i början av 1980-
talet inleddes en period av snabb utveckling – till att börja med på den svenska marknaden
men från slutet av 1980-talet även i andra europeiska länder.

Det första numret av Dagens Industri kom ut i februari 1976. Kombinationen av lättare ekonomisk journalistik à la Veckans affärer och facktidskrifternas mer tunga material blev inte lyckad. Upplagan sjönk från våren till sommaren från 30 000 exemplar till 10 000 exemplar.

Det stora lyftet för Dagens Industri kom i början på 1980-talet. År 1981 utsågs Hasse Olsson till chefredaktör, efter att Bertil Torekull blivit vd för det nystartade Affärsförlaget. Tidningen hade sedan den började ges ut utkommit två dagar i veckan. Hasse Olsson gjorde om den till en dagstidning. Tidningen gjordes också om både till innehåll och format.

Resultatet blev en snabb ökning av upplagan. Före omgörningen hade tidningen en upplaga på 28 000 exemplar. Två år senare hade den ökat till 38 000 exemplar. Upplagan ökade stadigt för varje år och uppgick år 2000 till 125 000 exemplar.

Konceptet Dagens Industri exporterades senare till flera andra länder, bland annat i Baltikum men även till exempelvis Ryssland, Polen och Österrike.

Läs mer om Dagens Industri i: