Ellen Key

Ellen Key var en av Karl Otto och Lisen Bonniers bästa vänner. Vänskapen med den banbrytande pedagogen inleddes redan när Ellen Key var Lisens lärarinna. Bonniers gav också ut hennes böcker, bland annat den mycket uppmärksammande Barnets århundrade.

Ellen Key
Ellen Key

Lisen och hennes syster Anna fick som unga privatundervisning i hemmet, bland annat i historia av Ellen Key. Ellen Key och Lisen Bonnier utvecklade en nära vänskap – Ellen kallade Lisen för sitt ”äldsta barn” och Karl Ottos och Lisens barn för sina barnbarn.

Även Karl Otto och Ellen Key blev mycket goda vänner. Ellen Key var också en av centralfigurerna i umgängeskretsen Juntan, som bildades 1890.

År 1887 gav Karl Otto ut sin första bok av Ellen Key. Det var antologin Poetisk läsebok för barn hon sammanställt tillsammans med skolpionjären och kvinnosakskämpen Anna Whitlock. Därefter följde Verdandiskriften Från människoslägtets barndom och ett par av hennes föredrag om yttrande- och tryckfrihet.

Ellen Key hade mycket radikala och banbrytande åsikter om barn, skola och uppfostran – barnens rätt och möjlighet att utvecklas. Dessa publicerades på Bonniers förlag 1900 i den mycket uppmärksammande boken Barnets århundrade. Den fick stor påverkan på samhällets syn på barn. Två år efter att boken getts ut beslutade riksdagen om en ny barnavårdslag. Bland hennes övriga verk fanns det estetiska manifestet och visionen om det goda hemmet i Skönhet för alla, Lifslinjer I–III om hennes livsfilosofi och Missbrukad kvinnokraft om kvinnorörelsen.

Läs mer om Ellen Key i: