Expressen

Redan 1919 började Dagens Nyheters styrelse fundera på att starta eller köpa en kvällstidning. Det var en ständigt återkommande fråga i 25 år, innan Expressen blev verkligheten. Den 16 november 1944 kom första numret ut.

Löpsedel till första numret av Expressen 16 november 1944, andra upplagan.
Löpsedel till första numret av Expressen 16 november 1944, andra upplagan.

År 1919 fick Dagens Nyheter erbjudande om att ta över den krisdrabbade liberala Afton-Tidningen. Dagens Nyheter tackade nej och Afton-Tidningen lades ned. Två år senare började Dagens Nyheter fundera på att ge ut en egen kvällstidning. Men de ekonomiska riskerna ansågs vara för stora. Ytterligare en möjlighet uppstod 1929, då Dagens Nyheter fick erbjudande att köpa Aftonbladet. Men tidningens politiska redaktör Torsten Fogelqvist opponerade sig starkt mot detta, och hotade att hoppa av.

Aftonbladet, som nu ägdes av kapitalstarka Torsten Kreuger, var Sveriges första tabloid. Tidigare var det bara utgivningstiden, inte innehållet, som skilde kvällstidningar och dagstidningar åt. Under 1930-talet fick dock Aftonbladet en alltmer nazistisk prägel, och på Dagens Nyheter såg man ett ännu större behov av en liberal motkraft.

I april 1943 beslutade Dagens Nyheters styrelse att starta en kvällstidning. Carl-Adam Nycop, chefredaktör på bildtidningen Se, ansågs vara självklar i rollen som redaktionell ledare. Ivar Harrie, kulturchef på Dagens Nyheter, utsågs till chefredaktör.

Albert Bonnier jr var den i familjen som var mest drivande i frågan om Expressen. Under sommaren 1944 arbetade han tätt tillsammans med Carl-Adam Nycop för att diskutera form och innehåll. Tidningen döptes till Expressen och kom ut med sitt första nummer den 16 november 1944.

Det första numret trycktes i 200 000 exemplar, men det första året stannade den genomsnittliga upplagan på 38 000 exemplar. Under det kommande året började tidningen dock hitta sin form och sitt innehåll, och upplagan ökade.

Det skadade inte heller att Expressen var den första tidningen som kunde berätta om freden den 7 maj 1945 genom en extraupplaga. Redaktionen hade under Carl-Adam Nycops ledning förberett en förstasida med ett enormt jättestort ord: FRED. Nycop hade låtit skära ut de fyra bokstäverna F-R-E-D i trä till löpsedeln, eftersom de vanliga stilarna inte var tillräckligt stora.

Ett år efter freden hade upplagan ökat från 57 500 till 75 500 exemplar och ökningen fortsatte. Hösten 1951 hade Expressen blivit Sveriges största kvällstidning med en upplaga på 254 400 exemplar.

Expressen satsade från början på att vara ensam om stora nyheter. Tidningen inriktade sig också medvetet på att nå läsare i landsorten. År 1954 hade Expressen 12 lokalredaktioner ute i landet.

Läs mer om Expressen i: