Göteborgs-Posten

Familjens Bonniers första ansats att ge ut en dagstidning i Sverige gjordes av David Felix. Efter en trög start lyfte det för Göteborgs-Posten. Men sjukdom tvingade honom att sälja tidningen.

Göteborgs-Posten, provnumret 31 december 1858
Göteborgs-Posten, provnumret 31 december 1858

David Felix, eller Felix som han kallade sig sedan slutet av 1840-talet, hade 1842 tagit över driften av Adolfs bokhandel i Göteborg och liksom sina bröder inlett en bana som bokförläggare. Han fick dock problem eftersom det enligt hans mening inte fanns några bra tryckerier i Göteborg. År 1856 startade han därför ett eget.

Hans egen förlagsverksamhet var dock inte tillräcklig för att sysselsätta tryckeriet. Att starta en tidning skulle bli lösningen på det problemet. Några dagar efter att tryckeriet startat skrev Felix till Albert och bad om råd angående en redaktör till den tänkta tidningen. Albert föreslog Rudolf Wall, men Felix kände sig tveksam. Och utgivningen dröjde.

Två år senare tog Felix upp planerna på nytt. Fredagen den 31 december 1858 utkom det första numret av Göteborgs-Posten, ett provnummer. Nummer 1 utkom den 5 januari 1859.

Göteborgs-Posten utgavs till en början som ett mindre blad, två gånger i veckan. Tidningen gick till en början inte speciellt bra. Räddningen blev att göra om Göteborgs-Posten till dagstidning med honom själv som huvudredaktör.

Allt eftersom tidningen gick bättre avvecklade Felix sina övriga verksamheter. Göteborgs-Posten blev hans huvuduppgift. Men 1865 fick Felix problem med ett öga. Han opererades, tillfrisknade men insjuknade igen 1869. Han började då fundera på att sälja tidningen. Tre år senare, det år Felix fyllde 50 år, sålde han tidningen till fil. dr. Fredrik Åkerblom – tidigare medarbetare på Stockholms-Posten.

Drygt 50 år senare, våren 1926, fick Bonniers en förfrågan om de var intresserade av att på nytt bli ägare till tidningen. Göteborgs-Posten gick knackigt och det krävdes nytt kapital. Tidningen ägdes sedan 1904 av före detta Dagens Nyheter-medarbetaren och liberala politikern Edvard Alkman.

Tor och Åke Bonnier gjorde en preliminär överenskommelse om att överta och driva Göteborgs-Posten, under förutsättning att de också fick Göteborgs Handels- och Sjöfartstidnings och dess chefredaktör Torgny Segerstedts välsignelse. Svaret blev nekande, och det blev ingen affär.

Läs mer om Göteborgs-Posten i: