Gustaf Fröding

I likhet med många andra författare publicerades Frödings tidigaste verk i kalendern Svea. Två år senare gavs hans första diktsamling ut på Albert Bonniers Förlag. Den andra, Stänk och flikar, ställde till skandal och ledde till rättegång.

Gustaf Fröding med sin syster Cecilia och kand. Oscar Montelius, Tyskland 1905
Gustaf Fröding med sin syster Cecilia och kand. Oscar Montelius, Tyskland 1905

Den första av Gustaf Frödings dikter som publicerades var Sol och pannkaka som fanns med i 1889 års upplaga av kalendern Svea. Fröding var inte nöjd med valet av dikt, men återkom ändå till Bonniers med en samling som han kallade Mixtum pictum compositum. Inför utgivningen 1891 bytte Bonniers namn på den, till det numera välbekanta Guitarr och dragharmonika. Diktsamlingen blev en succé, både hos kritikerna och läsarna.

Fem år senare, 1896, gavs en ny diktsamling ut av den nu mycket folkkära diktaren – Stänk och flikar. Inledningsdikten En morgondröm väckte dock ramaskri hos både läsare och kritiker. Den ansågs vara ”snuskig” då den skildrade den fysiska kärleken tämligt ogenerat. Fröding åtalades och boken togs i beslag.

Rättegången blev odramatisk och Fröding friades. Bonniers ville nu ge ut en ny upplaga, men utan de förargelseväckande raderna. Stridigheterna hade gjort Fröding deprimerad och han gick med på detta. Han sade sig också vilja göra strykningar även i andra dikter. Dessutom ville han skriva ett nytt förord där han tog avstånd från sina tidigare rader. Men detta protesterade Albert Bonnier mot. Han föreslog i stället att Fröding skulle skriva ett försvarstal som förord.

Rättegången satte dock djupa spår i Gustaf Fröding. År 1898 togs han in på Uppsala hospital där han vistades i sju år. Han skulle aldrig mer bli frisk. Den 8 februari 1911 avled Fröding i Stockholm och han jordfästes i Klara Kyrka. Hundratusentals människor kantade kortegevägen till den folkkära diktarens sista vila.

Läs mer om Gustaf Fröding i: