Leonie (Nelly) Sachs

Nelly Sachs föddes i Berlin men kom till Sverige under andra världskriget under dramatiska former. I Sverige fortsatte hon sitt diktande och gav ut sina verk på Albert Bonniers Förlag. År 1966 tilldelades hon Nobelpriset i litteratur.

Nelly Sachs, fotograferad av Anna Riwkin
Nelly Sachs, fotograferad av Anna Riwkin

År 1921, 30 år gammal, debuterade Nelly Sachs med Legenden om Erzählungen. Berättelserna var starkt influerade av Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga, en bok hon fått i present 15 år tidigare och blivit hennes favorit. Boken hade gjort så starkt intryck på henne att hon började skriva brev till Selma.

1930-talet blev en svår tid för Nelly Sachs och hennes mamma, fadern var död sedan tio år tillbaka. De var judar och drabbades av antisemitismen och förföljelserna. En väninna till Nelly Sachs passade under ett besök i Sverige på att ta kontakt med Selma Lagerlöf för att få hjälp. Fortfarande kvar i Berlin började Nelly Sachs 1939 att skriva brev till Tor Bonnier som hört talas om hennes öde. Hon skickade också med några av sina dikter.

I mitten av maj 1940 lyckades Nelly Sachs fly tillsammans med sin mamma. Tack vare Selma Lagerlöf kunde flykten iscensättas. För att få inresetillstånd i Sverige krävde staten en garantisumma på 100 kronor och intyg från två inflytelserika personer. En av dessa var Selma Lagerlöf, den andra prins Eugen.

Nelly Sachs hade redan gjort sig ett namn som poet i både Sverige och Tyskland. I Sverige började hennes dikter att publiceras 1941, i översättning av Johannes Edfelt som också blev hennes vän. De första dikterna publicerades i tidningen Vi, och året därpå utgavs några av dem på Albert Bonniers Förlag i antologin Hymner och visor.

Sitt stora genombrott fick Nelly Sachs efter kriget med diktsamlingen In den Wohnungen des Todes (I dödens boningar). Bonniers gav ut flera av hennes diktsamlingar i översättning under 1960-talet. År 1966 tilldelades hon tillsammans med den israeliska författaren Samuel Agnon Nobelpriset i litteratur, med följande motivering: ”för hennes framstående lyriska och dramatiska diktning, som med gripande styrka tolkar Israels öde”.