Sven Hedin

En av förlagets största och mest kontroversiella författare under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var Sven Hedin. Hedin och familjen Bonnier befann sig ofta på kollisionskurs med varandra, inte minst politiskt.

Sven Hedin
Sven Hedin

Sven Hedin tog tidigt intryck av den tidens stora upptäcktsresanden som till exempel Adolf Erik Nordenskiöld. Endast 20 år gammal inledde Hedin sin första resa till Persien. Under slutet av resan träffade han av en slump tidningsmannen och författaren C. G. Wrangel och denne blev intresserad av hans berättelse och skickade ett rekommendationsbrev till Karl Otto Bonnier. Hedins första publikation Genom Persien, Mesopotamien och Kaukasien, reseminnen af Sven Hedin utkom 1887. Under åren som följde släppte Sven Hedin ett stort antal reseskildringar på Albert Bonniers Förlag.

År 1905 fick Sverige sin första liberala regering ledd av statsminister Karl Staaff. Sven Hedin var starkt kritisk mot regeringens försvars- och utrikespolitik. År 1912 samlade Hedin sina tankar i broschyren Ett varningsord, utgiven av Bonniers och tryckt i en miljon exemplar.

Hedins kampanj mot regeringen Staaff kulminerade våren 1914 med det så kallade Borggårdstalet. Talet skrevs av Hedin och generalstabsofficeren Carl Bennedich och framfördes av kung Gustav V och var ett våldsamt angrepp på regeringen.

Regeringen Staaff tvingades avgå och nu ställdes Karl Otto inför ett dilemma. Som övertygad liberal och god vän med Karl Staaff frågade han sig om det var rätt att fortsätta samarbetet med Hedin. Vid ett möte mellan de två meddelade Hedin att han skrev på ett nytt Varningsord och utlovade att det skulle bli skarpare formulerat än den första utgåvan. Karl Otto blev djupt bekymrad och beslutade att gå ifrån sina principer om opartiskhet och inte ge ut boken. Sven Hedin hade dock full förståelse för beslutet. Vänskapen mellan Sven Hedin och Karl Otto Bonnier höll i sig många år till och Hedin var en emotsedd gäst på Nedre Manilla.

I början på 1930-talet började Hedin skönja en ny vår för sitt älskade Tyskland i och med Hitlers tillträde till makten. Sven Hedin var inte bara Tysklandsvän utan även en stor beundrare av Adolf Hitler och en av få svenskar som träffade denne vid ett flertal tillfällen.

Så sent som 1937 hade Hedin varit hedersgäst när Bonniers firade sitt 100-årsjubileum och som sådan fört värdinnan, Lisen, till bordet. Han höll också tacktalet i sin egenskap av ”vår firmas äldste och berömdaste författare och på samma gång personligen en av våra äldsta vänner”.

Under kriget avbröts samarbetet mellan Albert Bonniers Förlag och Sven Hedin på grund av dennes sympatier för nationalsocialismen och Adolf Hitler. På hösten 1939 skulle biografin Chiang Kai-Shek, marskalk av Kina ges ut på Bonniers. Boken innehöll också en lovsång över Hitler, som Karl Otto bad honom stryka. Hedin vägrade, och boken gavs ut oförändrad. Det skulle dock dröja fram till 1952 innan Bonniers förlag gav ut hans böcker igen. Efter Hedins död gavs ett antal böcker ut postumt, dock endast reseskildringar.

Läs mer om Sven Hedin i: