Tomas Tranströmer

Thomas Tranströmer gjorde med sina 17 dikter en av 1950-talets mest uppmärksammade debuter. Hans dikter hyllades av både kritiker och läsarna.

Tomas Tranströmer
Tomas Tranströmer

Tomas Tranströmer var inte bara poet och författare, han var dessutom utbildad psykolog och arbetade i många år i yrket, bland annat som fängelsepsykolog och kurator vid ungdomsanstalten Roxtuna mellan 1960 och 1966. Sin litterära debut gjorde han dock redan under studietiden på Stockholms högskola, 22 år ung.

Debutboken 17 dikter, som 1954 gavs ut på Albert Bonniers Förlag, blev en av 1950-talets mest uppmärksammade debuter. Diktsamlingen hyllades av kritikerna och Tomas Tranströmer beskrevs som ett ungt geni.

Trots lovorden och att samlingen sålde bra, dröjde det fyra år innan nästa verk av Tranströmer gavs ut: Hemligheter på vägen. Tranströmer trodde själv inte att boken skulle bli någon bestseller. Den trycktes dock i tre upplagor.

Under 1960-talet introducerades Tomas Tranströmer i USA av författaren Robert Bly. Det innebar att intresset för Tranströmer ökade även i andra länder. Han har sedan dess översatts till nästan 70 språk. Han har också själv tolkat och översatt utländsk poesi.

Våren 2011 tilldelade Sveriges regering Tranströmer utmärkelsen Professors namn för hans författargärning som berikat både det svenska språket och världslitteraturen. Samma år tilldelades Tomas Tranströmer också Nobelpriset i litteratur med motiveringen ”för att han i förtätade, genomlysta bilder ger oss ny tillgång till det verkliga”.